Kategoria: Leh

Pikakuljetukset ja turvallisuus

Pikakuljetustoimintoja koskevat monet eri turvallisuusnäkökohdat. Pakkauksen, lähetyksen merkinnän tai muiden tietojen puutteellisuus voivat lisäävät turvatoimia ennen rahdin eteenpäin liikuttamista, joten huolellisuus on tärkeää. Lähettäjä on vastuussa muun muassa vaarallisten aineiden luokittelun tarkistamisesta, ilmoittamisesta, pakkaamisesta...

Pikakuljetusten reklamaatiot

Mikäli lähetys vahingoittuu, viivästyy tai katoaa, on asiakkaan korvausta saadakseen otettava yhteyttä palvelun tuottaneeseen yritykseen. Jos vahinko havaitaan jo lähetystä vastaanotettaessa, vastaanottajan on välittömästi merkittävä siitä huomautus rahtikirjaan ja/tai oltava viipymättä yhteydessä palvelun tuottaneeseen...

Lähetysasiakirjat

Nykyään noin 96-99% lähetyksistä valmistellaan sähköisesti. Käsin täytettyjen rahtikirjojen aika on siis jäänyt historiaan. Pikakuljetuksista laaditaan aina rahtikirja. Kauppalasku tai proforma-lasku tarvitaan silloin, kun lähetys toimitetaan EU-alueen ulkopuolelle; jokaisella määrävaltiolla on omat tullaussäännöksensä, joten pieniä...

Pikakuljetusyritysten huolintapalvelut

Pikakuljetusyritys toimii osana laajempaa kokonaisuutta ja tulliselvittää asiakkaan lähetyksen toimitusta varten. Yritys myös osaltaan varmistaa, että tullimaksu ja verot lasketaan oikein. Tavarat pääsääntöisesti tulliselvitetään sähköisesti käyttäen hyväksi pikakuljetusyritysten tarjoamia sähköisiä huolintapalveluita (esim Paperless Trade, PLT, Electronic...

Pikakuljetusten hinnoittelu

Tyypillisesti pikakuljetuspalvelut kattavat noudon asiakkaalta, kuljetuksen määräpaikkaan ja jakelun vastaanottajalle sekä perus tuonti-/vientiselvityksen. Kuljetusten rahti-/perushintaan vaikuttavat lähetyksen paino (todellinen tai tilavuuspaino, hinnoittelu korkeamman mukaan) lähtöpaikka määräpaikka huolintakäsittely (tullattava vai tullaamaton) sekä kuljetusnopeuden mukaan valittu...

Palvelut ja lisäpalvelut

Pikakuljetusyritykset ryhmittelevät palvelutarjontansa vaadittavan kuljetusajan mukaan: saman päivän tai erikoispalvelut (Same Day, Special tai Urgent) kellontarkat palvelut (Time Definite tai Express) päiväntarkat palvelut (Day Definite tai Economy) osalla integraattoreista on palveluvalikoimassaan myös lentorahdin palvelukonseptia...

Pikakuljetuslähetykset

Pikakuljetusten luonteesta (nopein mahdollinen toimitus) johtuen kuljetettavat lähetykset ovat usein keskimääräiseltä kooltaan perinteistä rahtia pienempiä nopean käsittelyn takaamiseksi. Tästä syystä pikakuljetusyrityksillä on lähetyksille suositellut maksimimitat, joiden puitteissa luvatut kuljetusajat pystytään toteuttamaan (esimerkiksi enintään 120 x...

Kuljetusverkosto ja -prosessi

Jotta nopea ja täsmällinen toimitus on mahdollinen, sekä tavaran että tiedon käsittelyn on tapahduttava täsmälleen oikein ja oikea-aikaisesti. Pikakuljetuksissa standardointi onkin viety huippuunsa. Pikakuljetusyrityksen koko kuljetusverkosto noudattaa yhtenäisiä prosesseja ja toimintatapoja kaikkialla, missä se toimii....

Pikakuljetusasiakkaat

Pikakuljetusten käyttö jatkaa kasvuaan vuosittain. Asiakassegmentointi oli pitkään pikakuljetusalalla varsin suppeaa. Pitkälle jalostetut tuotteet, kuten elektroniikka sekä Life Science -sektorin tuotteet (lääkkeet, reagenssit jne.) ja asiakirjat muodostivat lähes 95 % kuljetuksista ja asiakkaita segmentointiin ensisijaisesti...

Pikakuljetus

Pikakuljetuksia käytetään silloin, kun lähetyksen halutaan liikkuvan nopeasti ja olevan tiettynä aikana perillä määränpäässään. Nopeuden ja luotettavuuden lisäksi tavoitteena on helppous asiakkaalle. Peruspalvelu kattaa kuljetuksen ovelta ovelle sovitussa ajassa sekä huolintakäsittelyn, mikäli kyseessä on...