Kategoria: Lin

PK-yritys ja digitalisaation ensimmäiset askeleet

Kesällä 2017 julkaistun, Googlen, Vainu.io Software Oy:n ja Suomen Yrittäjien tekemän selvityksen mukaan 35 % PK-yrityksistä on niin sanottuja digi-pudonneita, eli ne eivät ole millään tavalla läsnä verkossa. Osalle yrityksistä tämä voi olla harkittu päätös,...

Kynnysarvot

Julkiset hankinnat jakautuvat kolmeen ryhmään niiden taloudellisen arvon perusteella: kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat ovat siis hankintalain soveltamisalan ulkopuolella....

Verkkokaupan perustaminen

Tässä artikkelissa kuvataan erilaisia vaihtoehtoja verkkokaupan tekniselle toteuttamiselle sekä muita verkkokaupan perustamiseen liittyviä seikkoja. Verkkokaupan tekninen toteutus Verkkokauppaohjelmisto on monisyinen järjestelmä, jollaisen rakentaminen alusta alkaen on merkittävä ohjelmistoprojekti. Asiakkaalle kaupan pitäisi olla helppokäyttöinen, miellyttävän...