Kategoria: Lind

Hangon satama

(05/2018 markkinatietoa) Hangon Satama on Suomen eteläisin satama, josta on nopea yhteys Keski-Eurooppaan, kaikkialle Suomeen ja Venäjälle. Perinteisesti Hangon Satama on erikoistunut metsäteollisuuden tuotteiden vientiin ja autojen tuontiin – nykyään eniten kasvaa kumipyöräliikenne. Hangon...

Digitalisaatio

Digitalisaatio on kuin sateenvarjo, se koskettaa koko yhteiskuntaa ja näkyy kaikkialla mihin menemme. Internet, verkkokaupat, sähköiset asiointipalvelut, sosiaalinen media, pikaviestipalvelut ja laitteiden verkottuminen sekä lisääntyvä älykkyys vaativat myös perinteisinä pidetyiltä aloilta uutta suhtautumista työhön....

Logistics and Supply Chain

Supply Chain Supply chain is a network in which different organizations lead and develop together material and service flows and associated with them money and information flows. In the supply chain, each organization has...

Pakkaaminen toimintona

Tuotteen pakkaamisessa on monia vaiheita. Tuotteiden pakkaaminen riippuu muun muassa tuotteen luonteesta, pakkausmateriaalista ja asiakastarpeista. On luonnollista, että elintarvikkeet pakataan eri tavalla kuin metallituotteet. Niin ikään pakkausmateriaalin kestävyys, muoto ja tilavuus vaikuttavat pakkaamiseen. Pakkaamossa...

Vihreä logistiikka

Vihreä logistiikka ottaa huomioon kestävän kehityksen. Vihreä logistiikka kuvaa ympäristömyönteistä ajattelua ja sillä tarkoitetaan yleisesti kuljetusketjun muuttamista mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaksi. Mitä on kestävä kehitys, kulutus ja tuotanto? Ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen ja kulttuurinen...