Kategoria: Lind

Pakkaaminen toimintona

Tuotteen pakkaamisessa on monia vaiheita. Tuotteiden pakkaaminen riippuu muun muassa tuotteen luonteesta, pakkausmateriaalista ja asiakastarpeista. On luonnollista, että elintarvikkeet pakataan eri tavalla kuin metallituotteet. Niin ikään pakkausmateriaalin kestävyys, muoto ja tilavuus vaikuttavat pakkaamiseen. Pakkaamossa...

Vihreä logistiikka

Vihreä logistiikka ottaa huomioon kestävän kehityksen. Vihreä logistiikka kuvaa ympäristömyönteistä ajattelua ja sillä tarkoitetaan yleisesti kuljetusketjun muuttamista mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavaksi. Mitä on kestävä kehitys, kulutus ja tuotanto? Ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen ja kulttuurinen...