Kategoria: Ruu

Lämpötilasäädellyt kuljetukset

Kaupassa käydessämme olemme tottuneet suuriin kylmä,- viileä- ja pakastekaappeihin. Nämä ja monet muut tuotteet vaativat myös logistiikassa oikean kuljetus- ja varastointilämpötilan. Elintarvikkeiden lisäksi myös monet muut tuotteet vaativat tarkkaan määritetyn kuljetuslämpötilan. Kuljetuslämpötilat vaihtelevat -25...