Kategoria: Tel

Kuljetusvastuuvakuutus

Huolitsijalla, rahdinkuljettajalla, varastonpitäjällä ja ahtaajalla sekä erilaisilla kuljetuksiin liittyvien niin sanottujen lisäarvopalvelujen tuottajilla on vastuu haltuunsa uskotusta tavarasta. Vastuuta eri kuljetusmuodoissa säätelevät ja rajaavat kansalliset ja kansainväliset lait ja sopimukset (konventiot). Kuljetusvastuuvakuutus ei ole...

Tavarankuljetusvakuutus

Yritykselle voi aiheutua huomattavia kustannuksia kuljetusvahingosta, sillä rahdinkuljettajan ottamat kuljetusvastuuvakuutukset eivät aina riitä kattamaan kaikkia tavaran omistajalle sattuneita vahinkoja. Tavarankuljetusvakuutus kattaa tavaralle aiheutuneita vahinkoja, jotka ovat myyjän, ostajan tai muun tavaranomistajan riskillä. Vahinko voi...

Vakuutukset

Tavarankuljetusvakuutus vai kuljetusvastuuvakuutus? Tavarankuljetusvakuutuksella vakuutetaan kuljetuksen kohteena olevaa tavaraa. Tavarankuljetusvakuutuksen ottaa yleensä se kaupan osapuoli, jolla on sopimuksen mukaan riski tavaravahingoista kuljetuksen aikana mukaan lukien kuljetuksen kuuluvat välivarastoinnit. Vastuun määrittelyyn kauppasopimuksessa käytetään yleensä vakiintuneita...

Valuuttakauppa ja valuuttariskiltä suojautuminen

Vastuuvapaus: Tämän artikkelin kirjoittajat ovat pyrkineet tuottamaan arvokasta ja totuudenmukaista tietoa. Kirjoittajat tai OP-ryhmään kuuluvat yritykset ja yhteisöt eivät vastaa mahdollisten virheellisten tietojen olemassaolosta tai niiden soveltamisesta käytäntöön eikä tästä aiheutuneista suorista tai epäsuorista...

Perittävät ja remburssit

Vastuuvapaus: Tämän artikkelin kirjoittajat ovat pyrkineet tuottamaan arvokasta ja totuudenmukaista tietoa. Kirjoittajat tai OP-ryhmään kuuluvat yritykset ja yhteisöt eivät vastaa mahdollisten virheellisten tietojen olemassaolosta tai niiden soveltamisesta käytäntöön eikä tästä aiheutuneista suorista tai epäsuorista...

Tilisiirtopohjainen maksaminen

Vastuuvapaus: Tämän artikkelin kirjoittajat ovat pyrkineet tuottamaan arvokasta ja totuudenmukaista tietoa. Kirjoittajat tai OP-ryhmään kuuluvat yritykset ja yhteisöt eivät vastaa mahdollisten virheellisten tietojen olemassaolosta tai niiden soveltamisesta käytäntöön eikä tästä aiheutuneista suorista tai epäsuorista...

Ulkomaankaupan maksamisesta

Vastuuvapaus: Tämän artikkelin kirjoittajat ovat pyrkineet tuottamaan arvokasta ja totuudenmukaista tietoa. Kirjoittajat tai OP-ryhmään kuuluvat yritykset ja yhteisöt eivät vastaa mahdollisten virheellisten tietojen olemassaolosta tai niiden soveltamisesta käytäntöön eikä tästä aiheutuneista suorista tai epäsuorista...