Kategoria: Tel

Kuljetusvastuuvahingon jälkeiset toimet

Kuljetusvastuuvahingon jälkeiset toimet: Ilmoita vahingosta vakuutusyhtiölle Varaa vakuutusyhtiölle aina tilaisuus tarkastaa vahinko sekä mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Kerro vahingonkärsineelle, että tuhoutunutta tai vahingoittunutta tavaraa ei saa hävittää ennen vahinkotarkastusta, ellei siihen ole erikseen...

Huolintavastuuvakuutus

Huolinnalla tarkoitetaan tavarankuljetukseen kiinteästi liittyvää toimintaa, jossa yritys ottaa huolehtiakseen asiakkaansa tavaroiden kuljetuksen järjestämisestä. Huolitsijan toimeksiantoon voi kuulua tavaran kuljetukseen liittyviä tehtäviä kuten tavaran kuljetus tavaran varastointi tavaran lastaus, purkaus ja muu käsittely tavaran...

Maantierahdinkuljettajan vastuuvakuutus eli tiekuljetusvastuuvakuutus

Tiekuljetusvastuuvakuutus on tarkoitettu kuljetustoimintaa harjoittaville kuljetusliikkeille, liikennöitsijöille ja autoilijoille, jotka rahtimaksua vastaan ottavat kuljetettavakseen tavaraa moottoriajoneuvolla maantiekuljetuksina. Vakuutus on tarkoitettu myös niille, jotka välittävät näitä kuljetuksia. Tiekuljetusvastuuvakuutus antaa suojan sen varalta, että tavara maantiekuljetuksen...

Rahdinkuljettajan rajoitettu vastuu

Seuraavat säädökset ja sopimukset rajoittavat rahdinkuljettajan vastuuta: Rahdinkuljettajan vastuuta on yleensä rajoitettu joko painon tai kuljetusyksiköiden perusteella. Esimerkiksi kotimaisessa maantiekuljetuksessa vastuun enimmäismäärä on rajoitettu 20 euroon tavaran bruttopainokiloa kohti. Kansainvälisessä maantiekuljetuksessa enimmäisvastuu on 8,33...

Tavarankuljetusvahingon jälkeiset toimet

Kun asiakas vastaanottaa tavaraa tulee hänen tarkastaa tavaran kunto ja reklamoida rahdinkuljettajaa mikäli huomaa tavaran vahingoittuneen kuljetuksen yhteydessä. Näkyvät vauriot tulee ilmoittaa rahdinkuljettajalle heti, mutta piilevien vahinkojen reklamointiaika vaihtelee kuljetusmuodoittain. Kaaviosta näet reklamaatioajat kuljetusmuodoittain....

Vakuutustodistus (Certificate of Open Cover)

Vakuutustodistus laaditaan yleensä vientimyyjän ostaja-asiakkaalle todistukseksi vuosi- tai määräaikaisen kuljetusvakuutuksen voimassaolosta ja sisällöstä. Näin ostaja saa varmuuden siitä, että vakuutus on tietyillä toimituslausekkeilla aina automaattisesti voimassa. Vakuutustodistus ei siis yksilöi kuljetuksia vaan kertoo vakuutussuojan...

Vakuutuskirja (Insurance Policy)

Vakuutusyhtiöt laativat asiakkaan pyynnöstä vakuutuskirjan tai todistuksen. Vakuutuskirja laaditaan osoittamaan vakuutuksen voimassaolon yksittäisen kuljetuksen kohdalla. Vakuutuskirja yksilöi kuljetettavan tavaran, kuljetustavan, kuljetusajankohdan, tavaran vakuutusmäärän, tämän kuljetuksen kohdalla voimassa olevat vakuutusehdot, omavastuun sekä antaa useimmiten ohjeet...

Sotavakuutus ja lakkovakuutus

Sota- ja lakkoturva voidaan eri sopimuksesta liittää perus- tai täysturvaan. Sota- ja lakkovakuutus koskee ainoastaan meri-, lento- ja postikuljetuksia. Sotavakuutus kattaa vahingot, jotka välittömästi on aiheuttanut esimerkiksi sota, sisällissota, vallankumous, kapina, kansannousu tai sotaakäyvän...

Englantilaiset Institute Cargo Clauses (ICC) -ehdot

Vientikuljetuksissa ja ulkomaiden välisissä kuljetuksissa sekä kuljetuksissa ulkomaan sisällä käytetään kaikkialla maailmassa tunnettuja englantilaisia Institute Cargo Clauses -ehtoja (ICC). Ne vastaavat monilta osin tavarankuljetusvakuutuksen vakuutusehtoja. Perusturvan laajuutta vastaa Institute Cargo Clauses (C) -ehto ja...

Tavarankuljetusvakuutuksen ehdot

Yleiset sopimusehdot Tavarankuljetusvakuutussopimuksessa sovitaan muun muassa seuraavista asioista: Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen ja vakuutussopimuksen voimassaolo Vakuutussopimukseen sisältyvät kuljetukset ja varastoinnit Vakuutusmaksu Vakuutustapahtuman aiheuttaminen Vakuutuskorvaus Vakuutussopimuksen päättyminen Muutoksenhaku Yleiset kuljetusvakuutusehdot Kuljetusvakuutusehtojen sisältö on otsikkotasolla seuraava: Vakuutuksen...