Incoterms 2010

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020, suosittelemme käyttämään uusinta lausekekokelmaa.

Incoterms-lausekkeita uusitaan aika ajoin vastaamaan noudatettuja kaupan tapoja. On suotavaa, että myyjä ja ostaja päättävät käyttää viimeisimmän version mukaisia lausekkeita. He voivat kuitenkin sopia myös jonkin varhaisemman lausekekokoelman, kuten Incoterms 2010, soveltamisesta.

Incoterms 2010:n tai sitä vanhempien Incotermslausekkeiden teksti on saatavissa kauppakamarien kautta.

Tärkeimmät erot Incoterms 2020- ja Incoterms 2010 -lausekkeiden välillä

Kuljetuksen järjestäminen, FCA, DAP, DPU ja DDP

Myyjä/ostaja voi, paitsi sopia kuljetuksesta rahdinkuljettajan kanssa, myös järjestää kuljetuksen omilla kuljetusvälineillään.

Vakuutus, CIP

Vakuutus on otettava Institute Cargo Clauses- eli ns. englantilaisten ehtojen tai niitä vastaavien ehtojen mukaisesti.

Incoterms 2020:n mukaan myyjän on otettava CIP-lausekkeen vakuutus enimmäisehtojen mukaisesti (I.C.C.”A”), elleivät osapuolet sovi toisin. – CIP Incoterms 2010:n mukaan vakuutus on otettava vähimmäisehdoin (I.C.C.”C”), elleivät osapuolet sovi toisin.

Lausekkeen nimen ja lyhenteen muutos, DAT / DPU

Delivered At Terminal (DAT), uusi, Incoterms 2020:n mukainen nimi on Delivered at Place Unloaded ja lyhenne DPU.

Lausekkeen nimi ja sen lyhenne ovat muuttuneet. Delivered at Place Unloaded Incoterms 2020 on asiallisesti sama kuin Delivered At Terminal Incoterms 2010, paitsi että määräpaikka voi olla muukin kuin terminaali.

Incoterms 2010 -toimituslausekkeet ja niiden nimien käännökset

 • EXW Ex Works
  • Noudettuna
 • FCA Free Carrier
  • Vapaasti rahdinkuljettajalla
 • CPT Carriage Paid To
  • Kuljetus maksettuna
 • CIP Carriage and Insurance Paid to
  • Kuljetus ja vakuutus maksettuina
 • DAT Delivered At Terminal
  • Toimitettuna terminaalissa
 • DAP Delivered At Place
  • Toimitettuna määräpaikalle
 • DDP Dellvered Duty Paid
  • Toimitettuna tullattuna
 • FAS Free Alongside Ship
  • Vapaasti aluksen sivulla
 • FOB Free On Board
  • Vapaasti aluksessa
 • CFR Cost and Freight
  • Kulut ja rahti maksettuina
 • CIF Cost, Insurance and Freight
  • Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina

Tässä julkaisussa esitetään kaikkien yhdentoista Incoterms-toimituslausekkeen pääpiirteet. Listan ensimmäiset seitsemän lauseketta sopivat kaikille kuljetusmuodoille ja listan neljä viimeistä (FAS, FOB, CFR JA CIF) vain vesitiekuljetuksille.