Muut toimituslausekekokoelmat

Combiterms

Ruotsalainen Combiterms on Ruotsin huolitsijapiireissä 1964 kehitetty lausekekokoelma. Se on asiallisesti sama kuin Incoterms sillä erotuksella, että se määrittelee kustannusten jaon hyvin tarkasti.

RATFD ja UCC

RATFD eli Revised American Foreign Trade Definitions 1941 on USAssa vuonna 1919 kehitetty ja vuonna 1941 uusittu lausekekokoelma. Muodollisesti se ei ole ollut voimassa vuoden 1985 jälkeen, mutta käytännössä RAFTD-lausekkeita käytetään edelleen varsinkin USA:ssa sekä kotimaan että ulkomaan kaupassa. Osavaltioiden välistä kauppaa säätelee UCC eli Universal Commercial Code.

Sekä RAFTD- että UCC-lausekkeiden nimet ja lyhenteet ovat lähes tai täsmälleen samoja kuin Incoterms-lausekkeilla, mutta niiden sisältö on täysin erilainen. Niinpä niitä ei tulisi käyttää. Sen sijaan varsinkin USAn kaupassa tulee korostetusti osoittaa, että osapuolet käyttävät Incoterms-lausekkeita.