Kuljetusvastuuvahingon jälkeiset toimet

Kuljetusvastuuvahingon jälkeiset toimet:

  • Ilmoita vahingosta vakuutusyhtiölle
  • Varaa vakuutusyhtiölle aina tilaisuus tarkastaa vahinko sekä mahdollisuus myötävaikuttaa sovinnollisen ratkaisun aikaansaamiseksi.
  • Kerro vahingonkärsineelle, että tuhoutunutta tai vahingoittunutta tavaraa ei saa hävittää ennen vahinkotarkastusta, ellei siihen ole erikseen annettu lupaa.
  • Huolehdi vahinkojen rajoittamisesta ja torjumisesta. Noudata vakuutusyhtiöltä saamiasi ohjeita.
  • Jos vahinko on ulkopuolisen aiheuttama, ryhdy tarpeellisiin toimiin, jotta vakuutusyhtiöllä säilyy oikeus vahingon aiheuttajaa kohtaan. Selvitä esimerkiksi vahingon aiheuttajan henkilöllisyys.
  • Jos vahingon syynä on rikos, ilmoita asiasta poliisiviranomaisille.