Rahdinkuljettajan rajoitettu vastuu

Seuraavat säädökset ja sopimukset rajoittavat rahdinkuljettajan vastuuta:

  • Kuljetusmuotoa säätelevä laki, esimerkiksi tiekuljetussopimuslaki (TKSL), merilaki, ilmakuljetussopimuslaki
  • Kuljetusmuotoa koskeva kansainvälinen yleissopimus, esimerkiksi Montrealin yleissopimus, Haag Visby säännöt
  • Alalla noudatettavat yleiset sopimusehdot , esimerkiksi PSYM 2015 Pohjoismaisen speditööriliiton yleiset määräykset PSYM 2015, Yleiset satamaoperointiehdot, Ajoneuvonostureiden yleiset sopimusehdot

Rahdinkuljettajan vastuuta on yleensä rajoitettu joko painon tai kuljetusyksiköiden perusteella. Esimerkiksi kotimaisessa maantiekuljetuksessa vastuun enimmäismäärä on rajoitettu 20 euroon tavaran bruttopainokiloa kohti. Kansainvälisessä maantiekuljetuksessa enimmäisvastuu on 8,33 SDR:ää tavaran bruttopainokiloa kohti eli noin 10 euroa. SDR tarkoittaa kansainvälisen valuuttarahaston määrittelemää erityisnosto-oikeutta (Special Drawing Right).

Rahdinkuljettajien enimmmäisvastuut sekä reklamaatio- ja vanhentumisajat
KuljetusmuotoEnimmäiskorvausReklamaation määräaikaVanhentumisaika
Merikuljetukset667 SDR/kolli tai 2 SDR/kgNäkyvät vahingot heti, piilevät 3 vrk kuluessa1 vuosi
Kotimaan rautatiekuljetukset25 e/kgNäkyvät vahingot heti, piilevät 10 vrk kuluessa1 vuosi
Kansainväliset rautatiekuljetukset17 SDR/kgNäkyvät vahingot heti, piilevät 7 vrk kuluessa1 vuosi
Maantiekuljetukset kotimaassa20 e/kgNäkyvät vahingot heti, piilevät 7 vrk kuluessa1 vuosi
Kansainväliset maantiekuljetukset8,33 SDR/kgNäkyvät vahingot heti, piilevät 7 vrk kuluessa1 vuosi
Lentokuljetukset22 SDR/kgNäkyvät vahingot heti, piilevät 14 vrk kuluessa2 vuotta
SDR = Special Drawing Right

Tavaran painon mukaisen rajatun korvausmäärän lisäksi on monia tilanteita, jolloin rahdinkuljettaja vapautuu korvausvelvollisuudesta kokonaan. Jos tavarankuljetusvakuutusta ei ole otettu, tavaran omistaja (tai se osapuoli, jolla on riski tavarasta) ei saa korvausta mistään ja vahinko jää kokonaisuudessaan hänen itsensä kannettavaksi.

Tietyissä vahinkotapahtumissa rahdinkuljettaja vapautuu kokonaan vastuusta, esimerkiksi:

  • puutteellinen pakkaus
  • lähettäjän tai vastaanottajan lastaus
  • lähettäjän tai vastaanottajan virhe
  • olosuhde, jota rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää
  • Tavaran vastaanottaja ei ole reklamoinut kuljetusvahingosta määräajassa (katso yllä olevasta kaaviosta vahinkojen reklamaatioajat eri kuljetusmuodoissa).
  • Huom! merikuljetuksissa: tulipalo, navigaatiovirhe!

Kuljetusvastuuvakuutukset eivät ole lakisääteisiä kuten esimerkiksi liikennevakuutus tai lakisääteinen tapaturmavakuutus ovat. Rahdinkuljettaja on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista lain tai alan yleissopimuksen mukaan, mutta rahdinkuljettajalla ei välttämättä ole tiekuljetusvakuutusta tai huolintavakuutusta, koska ne ovat vapaaehtoisia vakuutuksia. Lisää tietoa huolintavakuutuksesta.

Esimerkki

Saksasta oli ostettu IT-laitteissa käytettäviä komponentteja Free carrier (FCA) -toimitusehdoin (Incoterms 2020). Komponenttierän arvo oli 65 000 euroa ja pakkauksen paino oli 50 kg. Paketti katosi matkalla ja huolintaliikkeen korvausvelvollisuus oli 416,5 SDR eli noin 450 euroa, joka korvattiin huolintaliikkeen vastuuvakuutuksesta. Tavaran ostajalla oli onneksi tavarankuljetusvakuutus, josta hänelle korvattiin vahinko täysmääräisenä.