Materiaalinohjauksen terminologiaa suomi-englanti

Tuotantoon liittyvät termit eivät aina ole 1:1 käännettävissä suomesta englanniksi tai päinvastoin. Tässä listauksessa on pohdittu Materiaalinohjaus-sivun ja sen alasivujen keskeisimpien termien suomi-englanti -käännöksiä auttamaan lukijaa esim. englanninkielisen kirjallisuuden tai keskustelujen kanssa.

Materiaalinohjaus: Materials management, myös Material planning, joka kääntyisi suomeksi myös materiaalisuunnitteluna. Termit eivät ole suomeksi täysin vakiintuneet ja usein esimerkiksi materiaalisuunnittelua ja -ohjausta työkseen tekevän työnimike voi olla englanninkielinen Material Planner. Aihekenttään liittyy myös englanninkielen termi Supply, jonka tarkka käännös suomeksi on tarjonta. Termiä käytetään usein materiaalinohjauksessa kuvaamaan sekä hankittuja että itse tuotettuja materiaaleja – kun suunnitellaan ja ennustetaan kysyntää, suunnitellaan myös tarjonta eli Supply kysyntää vasten.   

Materiaalinohjauksen tasapainottelu englanninkielisin termein:

Kysyntä: Demand, vastaavasti (Materiaali)tarve: (Material) needs

(Materiaali)nimike: Item, myös: SKU eli Stock Keeping Unit.

Itsenäinen kysyntä: independent demand, vastaavasti Johdettu kysyntä: dependent demand,

Tarvelaskenta (MRP): Material Requirements Planning (MRP).

Tilauspiste: Reorder point (ROP)

Visuaalinen ohjaus: Visual control tai Visual management

Kaksilaatikko: Two-bin -systemTäydennyssignaali:Replenishment signal.