Prosessien kehittämisen terminologiaa suomi-englanti

Tuotantoon liittyvät termit eivät aina ole 1:1 käännettävissä suomesta englanniksi tai päinvastoin. Tämä pätee myös jossain määrin prosessien kehittämiseen. Tässä listauksessa on pohdittu Prosessien kehittäminen -sivun ja sen alasivujen tärkeimpien termien suomi-englanti -käännöksiä auttamaan lukijaa esim. englanninkielisen kirjallisuuden tai keskustelujen kanssa. Laajemmaksi tämän aihepiirin suomi-englanti -terminologian käsikirjaksi suositellaan Kai Laamasen ja Markku Tinnilän teosta Prosessijohtamisen käsitteet.

Prosessi, liiketoimintaprosessi: Process, Business Process. Huomaa myös, että prosessi-termiä käytetään eri tarkoitukseen kuvaamaan tietyntyyppistä tuotantoa tai teollisuutta, esimerkiksi kemianteollisuus. Tässä tuotantotyypissä tuotanto on jatkuvatoimista eikä tuotosta yleensä mitata kappelemäärissä vaan metreissä, litroissa jne.

Esimerkki teollisen yrityksen keskeisistä (liiketoiminta)prosesseista:

Läpäisyaika: Lead time, myös Throughput time (erityisesti tuotannon läpäisyajasta puhuttaessa)

Lean-ajattelun termejä:

Arvo: Value. Huomaathan että Lean-ajattelussa arvo-sanalla viitataan usein asiakkaan kokemaan arvoon, joka on eri asia kuin yrityksen omat arvot (josta myös käytetään termiä values). Tämän vuoksi arvo-sanaa täydennetään usein asiakkaalla, ts. customer value sekaannuksien välttämiseksi.

Arvonlisäys: Value-add, added value.

Arvovirta: Value stream.

Virtaus: Flow

Imuohjaus, työntöohjaus: Pull and push (control).

Hukka: Waste

Jatkuva parantaminen: Continuous improvement. Myös termiä continual improvement käytetään, joko synonyyminä continuous improvement – termin kanssa, tai korostamaan systemaattisen parantamisen jaksottaista luonnetta PDCA/PDSA-syklein.

Massaräätälöinti:Mass Customization.