Tuotantostrategia-terminologiaa suomi-englanti

Tuotantoon liittyvät termit eivät aina ole 1:1 käännettävissä englanniksi. Tässä listauksessa on pohdittu Tuotantostrategia-sivun ja sen alasivujen tärkeimpien termien suomi-englanti -käännöksiä auttamaan lukijaa esimerkiksi englanninkielisen kirjallisuuden tai keskustelujen kanssa.

Tuotanto: yleisesti production, joka viittaa myös muuhunkin tuotantoon kuin teolliseen tuotantoon. Termi manufacturing viittaa teolliseen, fyysisten tuotteiden tuotantoon. Laajemmassa merkityksessä käytetään termiä operations, jolla viitataan niihin toimintoihin, jotka vaaditaan tuotteen tai palvelun tuottamiseksi ja toimittamiseksi asiakkaalle. Esimerkiksi tilaushallinto (order management) kuuluu operations-temiin, mutta ei välttämättä production-termiin.

Tuotantostrategia: alun perin käytetty termi manufacturing strategy (harvemmin production strategy). Nykyisin käytetään yleisesti termiä Operations strategy. Tämä viittaa tuotantoa laajemman kokonaisuuden strategiaan (kts yllä operations vs tuotanto).

Sijaintipäätös (tuotannon sijaintiin viitatessa): location decision (factory location, facility location jne).

Ostaa vai valmistaa -päätös: Make or buy; myös Do or buy (etenkin kun kyse esim. palvelujen ulkoistamisesta)

Tuotantotyypit: Tuotantotyypit-kuvassa ja siihen liittyvässä tekstissä esitetyt tuotantotyypit on alla olevassa kuvassa esitetty englanniksi.

Tuotannon layout-tyypit:

  • Prosessilähtöinen eli funktionaalinen layout: functional layout (myös process layout)
  • Tuotteen (virtauksen) mukainen layout: product layout, sen alatyypit:
    • Solu: cell; cellular layout
    • Tuotantolinja: production line, myös assembly line (kokoonpanolinja)
    • Virtautettu layout: flow layout