Kirjoittajaohjeet

Otsikointi

Otsikot kirjoitetaan ensisijaisesti asian perusmuodossa tietosanakirjan tyyliin. Näin hakukoneet – Google ja vastaavat – löytävät aiheen.

Tekstin sisältö

Logistiikanmaailma.fi ‐verkkopalvelun sivuilla kerronta on tiivistä ja napakkaa, selkeää ja luettavaa. Sivuja voidaan linkittää palvelun sisällä toisiinsa, mikä tekee kokonaisuudesta verkostomaisen tekstikokoelman.

Kirjoittajien tehtävä on ehdottaa, mitkä heidän otsikkoaiheistaan kuuluvat keskenään yhteen kokonaisuuteen. Nämä sivut niputetaan yhteen ja ”ehdotetaan” lukijalle luettavaksi. Logistiikanmaailma.fi ‐etusivulle on nostettu sivuston aihealueita ”salkkuihin”, jotka tarjoavat suoria oikopolkuja kiinnostaviin sisältökokonaisuuksiin.

Julkaisija päättää lopullisesta aiheiden jäsentelystä ja linkityksestä. Tekstin sisältö kirjoitetaan perustekstinä ilman sisennyksiä tai muotoiluja. Kuitenkin asiat, jotka halutaan luettelon muotoon, on syytä luetteloida myös perustekstissä. Tekstissä ei mainita yritysten tai tuotteiden nimiä kuin poikkeustapauksissa. Teksti on aiheen käytäntölähtöistä perustietoa, jonka tarkoituksena on kuvata lukijalle, kuinka logistiikan perustehtävät käytännössä suoritetaan.

Tekstin merkkimäärä

Tekstin perusmoduuli on yhden, selkeän asiakokonaisuuden kuvaava kokonaisuus. Jokaiselle moduulille nimetään otsikko ja kääntäen jokainen otsikko on wikisivun arvoinen asia. Yhden otsikon alle voidaan kirjoittaa monen alaotsikon pituinen asiakokonaisuus, mikäli se lukijalle on selkeämpi hahmottaa.

Aineiston toimittaminen ja tallennusmuoto

Tekstimateriaali toimitetaan julkaisijalle mieluiten sähköpostiviestillä. Tekstin voi kirjoittaa ja jäsennellä esimerkiksi Word-dokumentiksi, jonka yhteyteen voi myös liittää mahdollisen kuvamateriaalin. Lyhyet tekstit voi myös kirjoittaa suoraan sähköpostiviestin viestikenttään.

Aineistojen toimitukseen sekä mahdollisiin tiedusteluihin käytettävä osoite on:
info (at) reijorautauomansaatio.fi

Harjoitukset

Kirjoittaja saa mielellään tuottaa käytännön esimerkkejä aihealueestaan. Nämä
kirjoitetaan harjoituksen muotoon ja niiden tarkoituksena on selventää lukijalle
sivujen sisältöä ja vahvistaa niiden ymmärtämistä.

Muutokset ja lisäykset kirjoittajan tekstiin

Julkaisija päättää, mitä sivuilla julkaistaan. Kirjoittajat vastaavat sisältöosioistaan ja hyväksyvät mahdolliset muutokset ja lisäykset tekstiinsä. Julkaisija päivittää muutokset sivuille.

Kuvat , kuviot ja videot

Kuvia, kuvioita ja videoita on suositeltavaa sisällyttää sivuille runsaasti ja monipuolisesti. Kuvat ja kuviot tallennetaan sivuille erillisen ohjeen mukaisesti. Siitä vastaa julkaisija.

Sivuille lisättävät videot linkitetään ulkopuoliseen videopalveluun kuten Vimeo tai Youtube. Kirjoittaja tai kuka tahansa voi lisätä videon ko. ulkopuoliseen videopalveluun, josta linkittämisen sivuille tekee julkaisija.

Kirjoittajien tiedot

Kirjoittajien taustaorganisaatiot mainitaan esittelysivulla, kirjoittajien nimiä ei mainita. Logistiikan Maailma ‐sivustoa julkaisee Reijo Rautauoman säätiö.

Vastuut ja vapaudet

Kirjoittajat vastaavat sisällöstä ja käyttämistään lähteistä. Logistiikan Maailma ei vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä eikä paikkansapitävyydestä. Logistiikan maailma ‐sivusto on alaan johdattava teos, minkä vuoksi lukijaa kehotetaan tarkistamaan viralliset määräykset aina viranomaislähteistä. Logistiikanmaailma.fi –verkkopalvelu on avoin sivusto, jonka sisältö vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Kirjoittaja luovuttaa julkaisijalle rajoittamattomat julkaisu, -muokkaus ja käyttöoikeudet tuottamaansa aineistoon, kun materiaali on luovutettu julkaisijalle jatkotoimia varten.