Kirjoittajaohjeet

Nämä ohjeet on tarkoitettu Logistiikan Maailma -sivuston kirjoittajille. Sivusto tarjoaa logistiikka-alan päivitettyä perustietoa sadoille tuhansille käyttäjille vuosittain. Kirjoittajan kanssa yhdessä tarkistetaan vähintään kerran vuodessa aineiston ajantasaisuus ja tehdään tarvittavat päivitykset.

Jos aineiston tuottamisessa on epäselvää tai esimerkiksi teknisiä ongelmia, ota matalalla kynnyksellä yhteyttä osoitteeseen info (at) reijorautauomansaatio.fi, niin ratkaisemme asian yhdessä. Asia voi ratketa sähköpostitse, puhelimitse tai tarvittaessa tapaamalla aiheen parissa.

Sivuston kohderyhmät

Sivusto on suunnattu sekä yritys- että opetusmaailman tarpeisiin. Aineistoa käytetään työelämässä kaikilla tehtävätasoilla, oppilaitoksissa eri koulutusasteilla sekä itsenäisessä opiskelussa. Nämä kohderyhmät on hyvä pitää mielessä aineistoa tuotettaessa, käytännöläheisyys on etusijalla.

Tekstisisältö

Logistiikan Maailma -sivustolla suositaan tiivistä ja napakkaa, selkeää ja luettavaa tekstiä.

Tekstin perusmoduuli on yhden, selkeän asiakokonaisuuden kuvaava kokonaisuus. Yhden otsikon alle voidaan kirjoittaa monen alaotsikon pituinen asiakokonaisuus, mikäli se lukijalle on selkeämpi hahmottaa.

Sivuja ja aiheita voidaan linkittää palvelun sisällä toisiinsa, mikä tekee kokonaisuudesta verkostomaisen tekstikokoelman.

Julkaisija päättää lopullisesta aiheiden jäsentelystä ja linkityksestä. Tekstissä ei mainita yritysten tai tuotteiden nimiä kuin poikkeustapauksissa. Teksti on aiheen käytäntölähtöistä perustietoa, jonka tarkoituksena on kuvata lukijalle, kuinka logistiikan perustehtävät käytännössä suoritetaan.

Otsikointi

Otsikot kirjoitetaan ensisijaisesti asian perusmuodossa tietosanakirjan tyyliin. Näin hakukoneet parhaiten löytävät aiheen.

Aineiston toimittaminen ja tallennusmuoto

Tekstimateriaali toimitetaan julkaisijalle sähköisessä muodossa sähköpostiviestillä. Tekstin voi kirjoittaa ja jäsennellä esimerkiksi Word-dokumentiksi, jonka yhteyteen voi myös liittää mahdollisen kuvamateriaalin. Lyhyet tekstit sekä korjaus ja täydennyspyynnöt voi myös kirjoittaa suoraan sähköpostiviestin viestikenttään.

Sopivat tallennusformaatit

Aineistoa voi toimittaa ainakin näillä tiedotomuodoilla:

 • Teksti
  • Word (.docx)
  • OpenDocument Text (.odt)
  • Rich Text Format (.rft)
  • Pages (.pages)
  • Puhdas teksti, plain text (.txt)
  • PDF (.pdf)
  • PowerPoint (.pptx)
 • Kuvat
  • JPEG (.jpg, .jpeg)
  • PNG (.png)
  • GIF (.gif)

Aineistojen toimitukseen sekä mahdollisiin tiedusteluihin käytettävä osoite on:
info (at) reijorautauomansaatio.fi

Johdantoesitykset

Useista Logistiikan Maailma -sivuston aihealueista on tehty julkaisijan toimesta tiiviit johdantoesitykset Google Slides -presentaatiomuodossa. Kaikki johdantoesitykset löytyvät tältä koostesivulta, ja ne löytyvät myös kunkin aihepiirin aloitussivulta. Jos aihealueestasi on tehty johdanto, tarkista myös se samalla aina, kun tarkistat oman sisältösi päivitysten varalta.

Harjoitukset ja osaamistestit

Kirjoittajan toivotaan tuottavan käytännön esimerkkejä aihealueestaan. Nämä kirjoitetaan harjoituksen muotoon ja niiden tarkoituksena on selventää lukijalle sivujen sisältöä ja vahvistaa niiden ymmärtämistä.

Osaamistestit

Sivustolla on osaamistestejä eri aihealueista. Tässä esimerkiksi Logistiikka-osion testi (tämän linkin takana kaikki osaamistestit kootusti):

Osaamistestin avulla sivuston käyttäjä voi testata tietonsa testin aiheeseen liittyen. Toivomme, että kaikki kirjoittajat tuottavat omaan aihepiiriinsä liittyen ainakin yhden osaamistestin.

Osaamistestin laadinta

Kymmenen monivalintakysyksen kokonaisuus sopiva osaamistesti. Kysymysten laadinnassa noudatetaan tätä merkintätapaa, tekstin voi muotoilla esimerkiksi Word-tiedostoksi:

 1. Mitä logistiikkastrategia voi sisältää?
  1. Menestystekijät, tavoitteet ja päivämäärät sekä strategian toteuttaminen käytännössä (oikein)
  2. Logistiikkapalvelun myyntiä ja markkinointia
  3. Varmistus tuotteiden hyvästä saatavuudesta kotimaassa
 2. Pakkausmerkintä kertoo?
  1. Pakkauksen käsittelystä (oikein)
  2. Pakkauksen koosta
  3. Pakkauksen sisällöstä (oikein)
  4. Pakkauksen tuotantokustannuksista

Vastausvaihtoehtoja on hyvä olla 3–4, useampi vaihtoehto voi saman kysymyksen kohdalla olla oikein. Vastausten tulee olla löydettävissä tai pääteltävissä kirjoittajan aineiston sisällöistä. Oikeat ja väärät vastaukset tulee merkitä selvästi.

Muutokset ja lisäykset kirjoittajan tekstiin

Julkaisija päättää, mitä sivuilla julkaistaan. Kirjoittajat vastaavat sisältöosioistaan ja hyväksyvät mahdolliset muutokset ja lisäykset tekstiinsä. Julkaisija päivittää muutokset sivuille.

Kuvat, kuviot ja videot

Kuvia, kuvioita ja videoita on suositeltavaa sisällyttää sivuille runsaasti ja monipuolisesti.

Sivuille lisättävät videot linkitetään ulkopuoliseen videopalveluun kuten YouTube. Kirjoittaja tai kuka tahansa voi lisätä videon ko. ulkopuoliseen videopalveluun, josta linkittämisen sivuille tekee julkaisija.

Kirjoittajien tiedot

Kirjoittajien taustaorganisaatiot mainitaan esittelysivulla, kirjoittajien nimiä ei mainita. Logistiikan Maailma ‐sivustoa julkaisee Reijo Rautauoman säätiö sr.

Vastuut ja vapaudet

Kirjoittajat vastaavat sisällöstä ja käyttämistään lähteistä. Logistiikan Maailma ei vastaa ulkopuolisten sivustojen sisällöstä eikä paikkansapitävyydestä. Logistiikan Maailma ‐sivusto on alaan johdattava teos, minkä vuoksi lukijaa kehotetaan tarkistamaan viralliset määräykset aina viranomaislähteistä. Logistiikan Maailma on avoin sivusto, jonka sisältö vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Kirjoittaja luovuttaa julkaisijalle rajoittamattomat julkaisu, -muokkaus ja käyttöoikeudet tuottamaansa aineistoon, kun materiaali on luovutettu julkaisijalle jatkotoimia varten.