Logistiikkaa lukiolaisille

Esipuhe

Tämä lukiolaisille laadittu sähköinen opiskelupaketti soveltuu yhteiskunnallisten ja yleissivistävien oppiaineiden oppimateriaaliksi. Logistiikka toimii ja näkyy kaikilla yhteiskunnan alueilla, paikallisesti ja globaalisti. Eettisyys ja ympäristöosaaminen ovat modernin logistiikan keskeisiä arvoja. Tavoitteenamme on tarjota lukioon sopiva yleissivistävä näkökulma logistiikkaan.

Keväällä 2023 julkaistu tiivis esitys logistiikasta lukiolaisille.

Aineistossa esitellään myös logistiikka-alaan liittyviä jatkokoulutusmahdollisuuksia (luku 16).

Ilmakuva Vuosaaren satamasta
Vuosaaren satama ilmasta katsottuna.

Alkuperäisen Logistiikkaa lukiolaisille -aineiston rakensivat Vuosaaren lukion opettajat Petri Karppinen, Pekka Lepistö ja Juha Venäläinen. Yksi tärkeimmistä syistä opettaa logistiikkaa Vuosaaressa oli se, että koulun naapurissa on Itämeren yksi merkittävimmistä satamista.

Yhteistyö Reijo Rautauoman säätiön ja sen Logistiikan Maailma -sivuston kanssa antoi mahdollisuuden laajentaa näkökulmaa ja yhteistyötä logistiikan ammattilaisten suuntaan.

Keväästä 2021 lähtien aineiston päivittämisestä ja ylläpidosta vastaa Reijo Rautauoman säätiö sr.