Kategoria: Hör

Pikavakki

Pikavakki eli VAK-asioiden lyhin oppimäärä yhdistetyissä kuljetuksissa. Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallista ainetta voidaan kuljettaa reitillä sovellettavissa kuljetusmuodoissa. Aineen on siis oltava oikein luokiteltua, että sitä voidaan pakata oikein. Käyttöturvallisuustiedote on hyvä dokumentti tämän...

Case-esimerkki epäonnistuneesta transitokuljetuksesta

1800 kg lääkintätarvikkeita Veronasta, Italiasta, Suomen kautta jatkokuljetus Venäjälle. Eli kauttakulku, transitokuljetus. Kuljetuksen tilaus suomalaisen huolintaliikkeen kautta ja se kattoi 4 europalettia, n.4m3 ja 1800 kg:n erän lääkintätarvikkeita: sidetarpeita, teippejä, sidontavälineitä. Kuljetusehtona EX WORKS ja...

Case-esimerkki tuontikuljetuksesta

2200 kg, UN1748 KALSIUMHYPOKLORIITTIA, luokka 5.1, pakkausryhmä III, tulossa Vantaalle Meranosta, Italiasta. Kaiken kaikkiaan vaarallisten aineiden kuljettaminen vaatii myös tuontisuunnassa aikaa, paneutumista, huolellisuutta ja erityisesti ammattitaitoa ja osaamista. Hyviksi todettujen kuljetusreittienkin käyttämisessä saattaa joskus...

Lähettäjä

Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallista ainetta saa kuljettaa ja että aine on luokiteltu, pakattu, merkitty ja dokumentoitu sovellettavien kuljetusmuotojen vaatimalla tavalla. Vastuu on ankara. Lähettäjän on tiedettävä sovellettavat kuljetusmuodot, tunnettava niiden säännökset ja ymmärrettävä...

Varoituslipukkeet

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa käytettäviä varoituslipukkeita selityksineen: Huom. 1-luokan lipukkeissa: 1) = luokkanumero ja yhteensopivuuskirjain, 2) = yhteensopivuuskirjain. Luokat/lipukenumerot: 1 Räjähteet 2 Kaasut 3 Palavat nesteet 4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet 4.2 Helposti itsestään syttyvät...

Tausta- ja lisätietoa

Hyödyllisiä linkkejä Merikuljetukset Maantiekuljetukset Rautatiekuljetukset Ilmakuljetukset Muita hyödyllisiä linkkejä Lähteitä, lainsäädäntöä Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations, (UN Orange Book, oranssikirja, mallisäännöt) Manual of Tests and Criteria OECD Guidelines for Testing...

Lomakkeita

Lomakepohjia ja -esimerkkejä vaarallisten aineiden kuljetuksiin:

Case-esimerkki vientikuljetuksesta

Metanolia 21600 kg, 18 IBC-pakkausta, 1200 L kappale, menossa Vantaalta Portugaliin, Lissaboniin. Kaiken kaikkiaan vaarallisten aineiden kuljettaminen vaatii aikaa, paneutumista, huolellisuutta ja erityisesti ammattitaitoa ja osaamista. Hyviksi todettujen kuljetusreittienkin käyttämisessä saattaa joskus tulla yllättäen...

Odottamattomat kustannukset

Vaarallisten aineiden kuljettaminen on aina hieman erikoista kuljettamista:

Suuren riskin aineet ja turvasuunnitelma

Terrorismin vastaisia toimia koskeva lainsäädäntö astui voimaan kuljetusmääräyksissä 1.7.2005. Näkyvintä on vaatimus turvasuunnitelman laatimisesta niissä yrityksissä, joissa lähetetään, kuljetetaan tai vastaanotetaan tiettyjä suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita yli ADR:n kohdassa 1.1.3.6 annetun ns. vapaarajataulukon...