Kategoria: Hör

Pikavakki

Pikavakki eli VAK-asioiden lyhin oppimäärä yhdistetyissä kuljetuksissa. Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallista ainetta voidaan kuljettaa reitillä sovellettavissa kuljetusmuodoissa. Aineen on siis oltava oikein luokiteltua, että sitä voidaan pakata oikein. Käyttöturvallisuustiedote on hyvä lähtökohta tämän...

Case-esimerkki epäonnistuneesta transitokuljetuksesta

1800 kg lääkintätarvikkeita Veronasta, Italiasta, Suomen kautta jatkokuljetus Venäjälle. Eli kauttakulku, transitokuljetus. Kuljetuksen tilaus suomalaisen huolintaliikkeen kautta ja se kattoi 4 europalettia, n.4m3 ja 1800 kg:n erän lääkintätarvikkeita: sidetarpeita, teippejä, sidontavälineitä. Kuljetusehtona EX WORKS ja...

Case-esimerkki tuontikuljetuksesta

2200 kg, UN1748 KALSIUMHYPOKLORIITTIA, luokka 5.1, pakkausryhmä III, tulossa Vantaalle Meranosta, Italiasta. Sovellettaessa useita kuljetusmuotoja on tärkeää täyttää vaativimman kuljetusmuodon määräykset alusta alkaen ja kattaen koko kuljetusketjun eli hyvä yhteistyö huolintaliikkeen kanssa ja tieto...

Lähettäjä

Lähettäjä vastaa siitä, että vaarallista ainetta saa kuljettaa ja että aine on luokiteltu, pakattu, merkitty ja dokumentoitu sovellettavien kuljetusmuotojen vaatimalla tavalla. Vastuu on ankara. Lähettäjän on tiedettävä sovellettavat kuljetusmuodot, tunnettava niiden säännökset ja ymmärrettävä...

Varoituslipukkeet

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa käytettäviä varoituslipukkeita selityksineen: Huom. 1-luokan lipukkeissa: 1) = luokkanumero ja yhteensopivuuskirjain, 2) = yhteensopivuuskirjain. Luokat/lipukenumerot: 1 Räjähteet 2 Kaasut 3 Palavat nesteet 4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet 4.2 Helposti itsestään syttyvät...

Tausta- ja lisätietoa

Hyödyllisiä linkkejä Merikuljetukset http://www.imo.org/ – International Maritime Organization’n kotisivut, englanninkielinen tämä toimielin on vastuussa IMDG-koodin päivityksistä ja ylläpidosta, paljon asiaa kansainvälisistä merikuljetusmääräyksistä, meriturvallisuudesta yleensä, paljon julkaisuja tarjolla, tilaaminen vaatii etukäteismaksun https://www.traficom.fi/fi/liikenne/liikennejarjestelma/vaarallisten-aineiden-kuljetus – toimivaltaisen viranomaisen,...

Lomakkeita

Lomakepohjia ja -esimerkkejä vaarallisten aineiden kuljetuksiin:

Case-esimerkki vientikuljetuksesta

Metanolia 21600 kg, 18 IBC-pakkausta, 1200 L kappale, menossa Vantaalta Portugaliin, Lissaboniin. Asiakas tekee kuljetustilauksen huolintaliikkeelle: täysi trailerkuorma, 82 m3, metanolia Vantaalta Lissaboniin pyydetään asiakkaalta vaarallisen aineen luokitustiedot ADR:n mukaan ja merikuljetusta varten Dangerous...

Odottamattomat kustannukset

Vaarallisten aineiden kuljettaminen on aina hieman erikoista kuljettamista: Lähettäjän vastuu on erityisen ankara. Hänen on luokiteltava aine ja tarkistettava, että sitä ylipäätään voi kuljettaa valitulla kuljetusmuodolla ja millä edellytyksillä. Lähettäjän on huomioitava pakkaamiseen jne....

Suuren riskin aineet ja turvasuunnitelma

Terrorismin vastaisia toimia koskeva lainsäädäntö astui voimaan kuljetusmääräyksissä 1.7.2005. Näkyvintä on vaatimus turvasuunnitelman laatimisesta niissä yrityksissä, joissa lähetetään, kuljetetaan tai vastaanotetaan tiettyjä suuren riskin sisältäviä vaarallisia aineita yli ADR:n kohdassa 1.1.3.6 annetun ns. vapaarajataulukon...