Kategoria: Lai

Huolintaan liittyviä asiakirjoja

Vaikka tänä päivänä huolintatoiminnassa pyritään mahdollisimman paperittomaan tiedonkulkuun, on siihen vielä pitkä matka. Kuljetuksissakin siihen pyritään, mutta edes Suomessa sisäisessä kotimaan liikenteessä tähän ei ole vielä päästy. Kuljetusasiakirjat Eri kuljetusmuodoissa on omat rahtikirjansa: Lentoliikenne:...

PSYM – Pohjoismaisen speditööriliiton yleiset määräykset

Huolinta muodostaa kokonaisuuden, jota ei ole yhtenäisesti oikeudellisesti säännelty. Tämän vuoksi on pohjoismaisten huolintaliittojen aloitteesta kehitetty alan yhteiset pelisäännöt, Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM). Uusitut ehdot PSYM 2015 tulivat käyttöön 1.1.2016: PSYM 2015 (suomenkielinen...

Huolintasopimus ja osapuolten tehtävät

Viejän/tuojan/muun toimeksiantajan (asiakas) ja huolintayhtiön välisen suhteen määrää heidän välisensä huolintasopimus, jossa sovitaan huolintayhtiön asiakkaalle tarjoamista huolinta- ja logistiikkapalveluista. Huolintasopimuksen tekemisen ajankohta ja menetelmät riippuvat kulloinkin kyseessä olevasta kaupasta sekä huolinta-asiakkaan tarvitsemien palvelujen määrästä...

Huolitsija ja tullaustoiminta

Jos on huolitsijoiden tarjoamien logistiikkapalvelujen kirjo muuttunut paljon viimeisinä vuosikymmeniä, niin suuresti on muuttunut myös huolitsijoiden suorittama tullaustoiminta viimeisen 20 vuoden aikana, sillä 1990-luvulla Suomen EU:n jäsenyyden myötä Suomesta tuli osa yhteisön tulliliittoa, jossa...

Huolintayritysten tarjoamat palvelut

Huolintayhtiöiden perustoimintoihin kuuluvat edelleen ne logistiikkapalvelut, jotka on perinteisesti totuttu liittämään huolitsijan toimintoihin. Näihin toimintoihin voidaan muun muassa lukea: tullauspalvelut kansainvälisten kuljetusten järjestäminen/välittäminen sekä kansainvälisiin kuljetuksiin liittyvät nouto- ja jakelupalvelut. Tämä huolintayritysten perinteinen palvelukokonaisuus...

Huolinta-alan tausta ja kehittyminen

Ensimmäinen huolitsija oli kauppias itse, joka tavaroineen liikkui maasta toiseen. Kun ulkomaankauppa kehittyi ja laajeni, oli kauppiaan pakko käyttää toisissa maissa paikallisia luottamusmiehiä varmistamassa tavaroiden perille saapuminen. Näin syntyi jo keskiajan lopulla ammattimainen huolitsija,...

Huolinta tänään

Huolinta – mitä se nykyään on? Huolinta on alaa tuntemattomalle käsitteenä usein varsin tuntematon ja epämääräinen. Sillä arvellaan olevan jotakin tekemistä satamissa tai lentokentillä tapahtuvan tavaroiden käsittelyn kanssa. Todellisuudessa huolinta-ala on paljon muuta. Huolintapalvelut...

Huolinta

Huolinta- ja logistiikkapalveluilla tarkoitetaan kaikenlaisia joko yhdellä kuljetusvälineellä tai multimodaalikuljetuksena toteutettavia tavaran kuljetukseen, yhteislastaukseen, varastointiin, käsittelyyn, pakkaamiseen tai jakeluun liittyviä palveluja sekä näihin liittyviä lisä- ja neuvontapalveluja. Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio....

Kuljetukset

Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio. Toimituksia ja kuljetuksia järjesteltäessä on huomioitava: Suomeen ja Suomesta voidaan kuljettaa tavaroita lähes kaikilla olemassa olevilla kuljetus­muodoilla: Kuljetusten suunnittelun tehtävänä on valita ja toteuttaa kuljetus kulloisenkin kuljetustarpeen...