Yhdistetyt ja intermodaalikuljetukset

Lähes kaikki rautatie-, meri- ja lentokuljetusketjut vaativat myös maantiekuljetusosuuden. Tällöin puhutaan yhdistetyistä kuljetuksista. Niissä runkokuljetus tapahtuu rautateitse tai vesiliikenteen aluksella ja teitse hoidetaan lyhyet nouto- tai jakelukuljetukset.

Intermodaalikuljetukset ovat kuljetuksia, joissa tavarat ovat koko ajan samassa kuljetusyksikössä, esimerkiksi kontissa tai perävaunussa, ja kuljetusyksikköä siirretään usealla eri kuljetusmuodolla.

Kuljetusmuodon vaihtaminen tuo yleensä lisäkustannuksia ja vaikeuttaa kuljetusten seurantaa, joten yleensä kuljetus pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään samalla kuljetusmuodolla.