Yhdistetyt ja intermodaalikuljetukset

Modaalikuljetukset ova kuljetuksia, joissa runkokuljetus tapahtuu rautateitse tai vesiliikenteen aluksella ja teitse hoidetaan lyhyet nouto- tai jakelukuljetukset. Lähes kaikki rautatie-, meri- ja lentokuljetusketjut vaativat myös maantiekuljetusosuuden.

Multimodaalikuljetukset ovat kuljetuksia, joissa käytetään useampaa kuljetusmuotoa. Kuljetus voi edellyttää esimerkiksi maantie-, rautatie-, meri- ja lentokuljetusosuudet.

Intermodaalikuljetukset ovat kuljetuksia, joissa tavarat ovat koko ajan samassa kuljetusyksikössä, esimerkiksi kontissa tai perävaunussa, ja kuljetusyksikköä siirretään usealla eri kuljetusmuodolla.

Kuljetusmuodon vaihtaminen tuo yleensä lisäkustannuksia ja vaikeuttaa kuljetusten seurantaa, joten yleensä kuljetus pyritään hoitamaan mahdollisimman pitkään samalla kuljetusmuodolla.