Tuotteen elinkaari

Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan tuotteen eliniän vaiheita. Tuotteen elinkaari on otettava huomioon yrityksen toiminnoissa: niin tuotannossa, logistiikassa kuin markkinoinnissakin. Elinkaariajattelun kautta yritys pystyy hahmottamaan kuhunkin tuotteen elinkaaren vaiheisiin tarvittavat panokset.

Tuotteen elinkaari ja logistiikka

Logistisia toimenpiteitä ja ratkaisuja tuotteen elinkaaren näkökulmasta.

Kuten edellä esitetystä kuviosta ilmenee, tuotteen elinkaaren eri vaiheet vaikuttavat hyvin moninaisesti hankintojen, varastoinnin ja kuljetuksen sekä jakelun järjestämiseen.