Opettajan aineisto

Tervetuloa Logistiikan Maailman ylläpitämään opettajan aineistoon.

Aineiston avulla haluamme tukea opettajaa logistiikka-alan opetuksessa. Aineistoa ylläpitää yhteistyössä alan ammattilaisten ja opettajien kanssa yleishyödyllinen Reijo Rautauoman säätiö sr.

Aineistoa sekä opetuksen tueksi tarkoitettuja tehtäviä ja muita tukimateriaaleja tuotetaan ja kehitetään jatkuvasti. Tarkoituksena on rakentaa aineistopankki, joka palvelee opetustyötä mahdollisimman monipuolisesti.

Palautetta ja toiveita opettajan aineistoon liittyen voit antaa osoitteessa info@reijorautauomansaatio.fi.

Logistiikkaa ammattiopiskelijoille

Aineisto ammattiopetukseen logistiikan perusteista: Logistiikkaa ammattiopiskelijoille (Google Slides).

Logistiikkaa lukioon

Tiivis esitys logistiikasta lukiolaisille (Google Slides) – Esitys, jonka avulla voi noin kolmen oppitunnin aikana käydä läpi logistiikan perusteet.

Logistiikkaa lukiolaisille on alun perin Vuosaaren lukion logistiikan kursseja varten rakennettu oppimateriaalikokonaisuus. Reijo Rautauoman säätiö ylläpitää aineistoa.

Logistiikan perusteet ammattikorkeakouluopetukseen

Logistiikan perusteet (pdf) on tarkoitettu logistiikan perusopintojen suorittamiseen. Aineisto on koottu ammattikorkakouluopintojen näkökulmasta, mutta sitä voi hyödyntää ja soveltaa muillakin koulutusasteilla ja työpaikoilla. Aineistoa päivitetään säännöllisesti, ja se sisältää valikoituja, aiheittain järjestettyjä linkkejä Logistiikan Maailma -sivuston sisältöihin. Opettaja voi ajatella näitä suosituksina logistiikan opetussisältöihin.

Osaamistestit

Eri aihealueita käsittelevät osaamistestit löytyvät tältä koontisivulta.

Tapausesimerkkiharjoituksia opetukseen

Nämä esimerkit havainnollistavat logistisia ratkaisuja ja kustannusten määräytymistä yksittäisen PK-yrityksen näkökulmasta:

Logistiikan opetuksen johdantoesitykset

Näitä esityksiä voi käyttää esimerkiksi oppitunnilla logistiikan eri osa-alueiden perusasioita opetettaessa.

 • Esityksen saa koko ruudun tilaan esityksen vasemman alareunan kolmen päällekkäisen pisteen valikon kautta.
 • Esityksen alla olevasta linkistä se aukeaa uuteen selainikkunaan tai välilehteen.

Aineistoa tuotetaan lisää ja kommentteja ja palautetta otetaan mieluusti vastaan.

Mitä logistiikka on?

Avaa Mitä logistiikka on? -esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio What Logistics is?.


Citylogistiikka

Avaa Citylogistiikka-esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio City Logistics.


Toimitusketju

Avaa Toimitusketju-esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Supply Chain.


Tuotanto, tilauksen kohdennuspiste ja tuotantotyypit

Avaa Tuontanto, tilauksen kohdennuspiste ja tuotantotyypit -esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Production and Order Penetration Point.


Pakkaaminen

Avaa Pakkaaminen-esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Packaging.


Varastointi

Avaa Varastointi-esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Storage and Warehousing.


Hankinta ja myynti

Avaa Hankinta ja myynti -esitys uuteen selainikkunaan
Englanninkielinen versio Purchasing and Selling.


Sopimukset, toimitus ja toimituslausekkeet

Avaa Sopimukset, toimitus ja toimituslausekkeet -esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Contracts and Delivery.


Vakuutukset

Avaa Vakuutukset-esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Insurances.


Kuljetusmuodon valinta

Avaa Kuljetusmuodon valinta -esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Choosing the Mode of Transport.


Maantiekuljetus

Avaa Maantiekuljetus-esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Road Transport.


Rautatiekuljetus

Avaa Rautatiekuljetus-esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Rail Transport.


Merikuljetus

Avaa Merikuljetus-esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Sea Transport.


Lentokuljetus

Avaa Lentokuljetus-esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Air Transport.


VAK, vaarallisten aineiden kuljetus

Avaa VAK, vaarallisten aineiden kuljetus -esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio TDG, Transport of Dangerous Goods.


Kontti

Avaa Kontti-esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Container.


Satama

Avaa Satama-esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Port.


Huolinta

Avaa Huolinta-esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Freight Forwarding.


Kauppa ja tullaus

Avaa Kauppa ja tullaus -esitys uuteen selainikkunaan.
Englanninkielinen versio Trade and Customs.


Painopaperia Ruotsista -tehtävän taustoja opettajalle

Sivuston toimituslausekkeisiin liittyvän tehtäväsivun lopussa on laaja painopaperia Ruotsista -tehtävä. Tässä on opettajalle taustatietoa tehtävän tueksi:

Harjoituksen tarkoituksena on opastaa opiskelijaa valitsemaan kokonaisuuden kannalta paras

 • kuljetusmuoto,
 • toimitustapa ja
 • sitä vastaava toimituslauseke, joka on osa  kauppasopimusta.

Tässä esimerkkitapauksessa opiskelijalla on yrityksen logistiikasta vastaavan rooli. Ostojohto pyytää häneltä neuvoa toimituslausekkeen valinnassa.

Kauppasopimuksen osana oleva toimituslauseke määrittelee myyjän ja ostajan velvollisuudet toisiinsa nähden. Lausekkeen tulee vastata osapuolten välillä sovittua kauppatapaa ja siitä on sovittava yhdessä. Sillä osapuolella, joka ensin tekee ehdotuksen, on luonnollisesti etulyöntiasema.

Esillä on kolme erilaista ratkaisua raaka-ainekuljetuksen järjestämiseksi. Vaihtoehtoja voi toki olla muitakin.  Konttikuljetuksia ei esimerkissä ehdoteta, vaan annetaan oppilaiden huomioida ne yhtenä mahdollisuutena.

Kustannuksia ei tarkastella, sillä niiden oletetaan olevan samansuuruiset, riippumatta siitä maksaako ne myyjä vai ostaja.

Opiskelijan tulee vastata seuraaviin asioihin

 • Mitä toimitustapaa ostaja pitää tärkeimpänä oman toimintansa kannalta?
 • Mitä toimitustapaa opiskelijan mielestä myyjä arvostaa eniten?
 • Mikä vaihtoehto on ostajan kannalta paras ja millä perusteella?
  • ostaja noutaa tavarat myyjältä (F-ryhmän lausekkeet)
  • myyjä maksaa rahdin, mutta ostaja vastaa tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta (C-ryhmän lausekkeet)
  • myyjä tuo tavarat ostajalle (D-ryhmän lausekkeet)
 • Missä myyjä valitun lausekkeen mukaan toimittaa tavaran ostajalle ja ostaja vastaanottaa toimituksen?
 • Missä riski tavaran vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy myyjältä ostajalle? Mitä muita riskejä ostajan tulee ottaa huomioon?
 • Onko kuljetussopimuksella mitään vaikutusta?