DAP Delivered At Place

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020.

Delivered At Place (named place of delivery) Incoterms 2010
Toimitettuna määräpaikalle (nimetty toimituspaikka ) Incoterms 2010

  • Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla.
  • Ostaja maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut sen.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.
DAP-havainnekuva
Delivered At Place (named place of delivery) Incoterms 2010

DAP on D–ryhmän lauseke, joka kuvaa kauppatapaa, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle ajoneuvossa nimetyssä määräpaikassa, purettavaksi saapuvasta ajoneuvosta ja ilman tuontitullausta. Myyjä vastaa kustannuksista ja riskeistä sovittuun määräpaikkaan saakka. DAP sopii kaikkin kuljetusmuotoihin. Se sopii myös konttikuljetuksiin ja yhdistettyihin kuljetuksiin.

DAP-lausekkeen mukaan toimituspaikkana on myyjän ja ostajan sopima paikka, esim. ostajan varasto. Myyjä toimittaa tavaran sinne saapuvassa ajoneuvossa, josta ostaja voi purkaa sen. Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun hän purkaa sen saapuneesta ajoneuvosta.

Myyjä maksaa rahdin. Rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on siten myyjä.

Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista sekä mahdollisista läpikulkumaiden muodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja kuuuluvat ostajalle.

DAP on erityisesti EU:n sisäiseen kauppaan sopiva toimituslauseke, edellyttäen, että myyjä haluaa kantaa riskit ja kustannukset ostajalle saakka. EU:ssa pakollinen arvonlisävero on tuontimuodollisuutena ostajan maksettava. Jos myyjä maksaisi arvonlisäveron määrämaassa ostajan puolesta, palautuksen hakeminen edellyttää, että myyjä olisi rekisteröitynyt ALV-velvolliseksi kyseisessä maassa tai vähintään sitä, että myyjällä on maassa veroedustaja.

DAP sopii mainiosti muuhunkin kuin EU:n sisäiseen kauppaan. Ylipäänsä on johdonmukaista, että ostaja hoitaa muodollisuudet omassa maassaan.