DAT Delivered At Terminal

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020.

Delivered At Terminal (named place of delivery) Incoterms 2010
Toimitettuna terminaalissa (nimetty toimituspaikka ) Incoterms 2010

  • Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi purettuna ajoneuvosta nimetyssä terminaalissa
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen nimetyssä terminaalissa .
  • Ostaja maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut sen.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.
DAT-havainnekuva
Delivered At Terminal (named place of delivery) Incoterms 2010

DAT on D–ryhmän lauseke, jossa myyjä vastaa kustannuksista ja riskeistä yleensä lähellä ostajaa sijaitsevaan määräpaikkaan saakka.

DAT-lausekkeen mukaan toimituspaikkana on myyjän ja ostajan sopima terminaali, jossa myyjä toimittaa tavaran ostajalle terminaalissa saapuvasta ajoneuvosta purettuna. Ostaja vastaanottaa toimituksen terminaalissa.

Myyjä maksaa rahdin mukaanlukien purkauskustannukset saapuvasta ajoneuvosta. Rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on siten myyjä.

Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista sekä mahdollisista läpikulkumaiden muodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja kuuuluvat ostajalle.