DDP Delivered Duty Paid

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020.

Delivered Duty Paid (named place of delivery) Incoterms 2010
Toimitettuna tullattuna (nimetty toimituspaikka ) Incoterms 2010

  • Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen ostajan käytettäväksi saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet ja tuontimuodollisuudet.
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen saapuvassa ajoneuvossa sovitulla toimituspaikalla.
  • Ostaja maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut sen.
DDP-havainnekuva
Delivered Duty Paid (named place of delivery) Incoterms 2010

DDP on D–ryhmän lauseke, jossa myyjä vastaa tavaraa toimitettaessa kaikista kustannuksista ja riskeistä sovittuun määräpaikkaan saakka sekä myös tuontimuodollisuuksista määrämaassa. Ostajan vastuulle jää ainoastaan tavaran vastaanotto.

DDP-lausekkeen mukaan toimituspaikkana on myyjän ja ostajan sopima paikka, esim. ostajan varasto. Myyjä toimittaa tavaran sinne saapuvassa ajoneuvossa, josta ostaja voi purkaa sen. Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun hän purkaa sen saapuneesta ajoneuvosta.

Myyjä maksaa rahdin mukaanlukien purkauskustannukset saapuvasta ajoneuvosta. Rahdinkuljettajan sopimuskumppanina on siten myyjä.

Riski siirtyy myyjältä ostajalle toimitushetkellä.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista, mahdollisista läpikulkumaiden muodollisuuksista ja tuontimuodollisuuksista kustannuksineen. Ostajalle ei ole velvollisuutta huolehtia muodollisuuksista.