EXW (named place) Incoterms 2010

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020.

EXW (named place) Incoterms 2010
Noudettuna (nimetty paikka) Incoterms 2010

  • Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla se ostajan käytettäväksi nimetyllä toimituspaikalla sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastata tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun myyjä on asettanut sen ostajan käytettäväksi nimetyllä toimituspaikalla sovittuna toimitusaikana.
  • Ostaja maksaa kustannukset, ja vastata tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun se on toimitettu.
  • Ostaja hoitaa vienti- ja tuontimuodollisuudet.
EXW havainnekuva
EXW (named place) Incoterms 2010

EXW:n mukaan myyjän velvollisuudet ovat vähäisimmät. Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen hänen käytettäväkseen sovitulla paikalla sovittuna aikana. Tuo sovittu paikka voi olla esim. piha tai myyjän varasto. Ostaja, käytännössä useimmiten hänen rahdinkuljettajansa, lastaa tavaran lähtevään ajoneuvoon ja vie sen pois.

Ostaja vastaa kaikista toimituksen jälkeisistä kustannuksista ja riskeistä. Ostaja myös vastaa kaikista vientimuodollisuuksista mukaanlukien vientiselvitys, tullaus ja tullit sekä muut vientiin liittyvät verot ja maksut.

EXW:n mukainen toimintatapa sopii korkeintaan kotimaan kauppaan tai vastaviin olosuhteisiin. Se ei vastaa viennissä noudatettavaa käytäntöä, sillä:

  • yritykset tuskin päästävät ulkopuolista lastaamaan tavaraa omaan toimitiloihinsa. Jos myyjä lastaisi tavaran,hän itse asiassa toimisi ostajan puolesta, tämän vastuulla ja edustajana. Yleinen käytäntö kansainvälisissä maantiekuljetuksissa on, että lähettäjä lastaa ja vastaanottaja purkaa.
  • vientimuodollisuuksien hoitaminen vietäessä tavaraa EU:sta edellyttää, että viejä on rekisteröitynyt lähtömaassa joko suoraan tai edustajansa kautta.
  • koska EXW:n mukainen kauppa on itse asiassa kotimaan kauppaa, asiaan saattaa puuttua arvonlisäveroviranomainen. Myyjällä voi olla vaikeuksia näyttää toteen, että tavara on viety maasta.

Edellämainituista syistä useimmissa niistä tapauksista, jolloin myyjä tai ostaja sanoo käyttävänsä lauseketta EXW, toimintatapa on todellisuudessa FCA:n kaltainen.