FAS Free Alongside Ship

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020.

Free Alongside Ship (named port of shipment) Incoterms 2010
Vapaasti aluksen sivulla (nimetty laivaussatama) Incoterms 2010

  • Myyjä toimittaa tavaran ostajalle asettamalla sen aluksen vierelle lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun myyjä on asettanut tavaran aluksen vierelle lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana.
  • Ostaja solmii sopimukset tavaran lastauksesta alukseen ja merikuljetuksesta.
  • Ostaja maksaa kustannukset, ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut sen.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.

LAUSEKE SOPII VAIN KULJETUKSIIN ALUKSELLA SATAMASTA SATAMAAN!

FAS-havainnekuva
Free Alongside Ship (named port of shipment) Incoterms 2010

FAS-lausekkeen mukaan myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaussatamassa. Myyjä toimittaa tavaran, kun hän asettaa sen ostajan nimeämän. Ostaja vastaanottaa toimituksen aluksen sivulla laivausatamassa. Samalla jakautuvat kustannukset myyjän ja ostajan välillä ja riski siirtyy myyjältä ostajalle.

Myyjä voi toimittaa tavaran joko laiturilla aluksen sivulla tai proomussa aluksen sivulla. Ostaja, käytännössä hänen alihankkijanaan toimiva ahtaaja, lastaa tavaran alukseen.

Näyttönä toimituksesta myyjä saa rahdinkuljettajalta asiakirjan, joka osoittaa tavaroiden olleen toimitetun aluksen vierelle. Usein käytetty ”on board”-konossementti on enemmän kuin riittävä. On kuitenkin huomattava, että riski siirtyi ostajalle jo laiturilla, lastauksen alkaessa.

Toimitus terminaaliin ei ole riittävä, sillä tavara ei yleensä silloin ole vielä aluksen vierellä. Myöskään laiturille toimitettaessa riski ei siirry ennen kun paikalla on alus, johon ostaja lastaa tavaran.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja mahdolliset läpikulkumaiden muodollisuudet kuuluvat ostajalle.