FCA Free Carrier

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020.

Free Carrier (named place of delivery) Incoterms 2010
Vapaasti rahdinkuljettajalla (nimetty toimituspaikka) Incoterms 2010

  • Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle lähtöpaikalla sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastat tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun myyjä luovuttaa tavaran ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle
  • Ostaja maksaa kustannukset, ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun se on toimitettu.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet.
FCA-havainnekuva
FCA, Free Carrier (named place of delivery) Incoterms 2010

FCA:n mukaan myyjä toimittaa tavaran ostajalle lähellä myyjää. Myyjä toimittaa tavaran ja ostaja vastaanottaa toimituksen silloin, kun myyjä luovuttaa tavaran ostajan nimeämän rahdinkuljettajan huostaan. Samalla jakautuvat kustannukset ja riski siirtyy myyjältä ostajalle.

Myyjä voi toimittaa tavaran ostajalle, käytännössä ostajan rahdinkuljettajalle joko myyjän toimitiloissa tai muussa ostajan nimeämässä paikassa, esimerkiksi rahdinkuljettajan terminaaliin. Jos ostaja noutaa tavaran myyjän luota ja toimitus tapahtuu myyjän tiloissa, silloin myyjä lastaa tavaran rahdinkuljettajan ajoneuvoon. Jos sen sijaan toimitus tapahtuu terminaaliin, myyjä tuo tavaran terminaaliin ja luovuttaa sen ostajalle saapuvassa ajoneuvossa, josta rahdinkuljettaja purkaa se terminaaliinsa edellen kuljetettavaksi.

Näyttönä toimituksesta myyjä saa rahdinkuljettajalta asiakirjan. Noudettaessa tavaraa myyjältä se osoittaa, että tavara on lastattu ostajan kuljetusvälineeseen. Kun myyjä toimittaa tavara ostajan terminaaliin, toimitus tapahtuu ja riski siirtyy saapuvassa ajoneuvossa, vaikka rahdinkuljettaja antaisi kuitin vasta terminaalissa.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Myyjälle kuuluvat tavaraan liittyvät kustannukset, ostaja sen sijaan vastaa kuljetukseen liittyvistä kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja mahdolliset läpikulkumaiden muodollisuudet kuuuluvat ostajalle.