FOB Free On Board

HUOM! Uudistunut toimituslausekekokoelma Incoterms 2020 astui voimaan 1.1.2020.

Free On Board (named port of shipment) Incoterms 2010
Vapaasti aluksessa (nimetty laivaussatama) Incoterms 2010

  • Myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaamalla sen ostajan nimeämään alukseen lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut sen.
  • Myyjä hoitaa vientimuodollisuudet.
  • Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun myyjä on lastannut tavaran alukseen lastaussatamassa sovittuna toimitusaikana.
  • Ostajaa solmii merikuljetussopimuksen.
  • Ostaja maksaa kustannukset, ja vastata tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut sen.
  • Ostaja hoitaa tuontimuodollisuudet ja mahdolliset läpikulkumaiden muodollisuudet.

LAUSEKE SOPII VAIN KULJETUKSIIN ALUKSELLA SATAMASTA SATAMAAN!

FOB-havainnekuva
Free On Board (named port of shipment) Incoterms 2010

FOB-lausekkeen mukaan myyjä toimittaa tavaran ostajalle lastaussatamassa. Myyjä toimittaa tavaran, kun hän lastaa se ostajan nimeämään alukseen sovitussa laivausatamassa. Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun myyjä on lastannut tavaran alukseen. Samalla jakautuvat kustannukset myyjän ja ostajan välillä ja riski siirtyy myyjältä ostajalle.

Tavaran toimittamiseksi ei riitä, että se jätetään terminaaliin tai laiturille myöhemmin lastattavaksi. Myöskään konttiliikenteeseen lauseke ei sovi.

Näyttönä toimituksesta myyjä saa rahdinkuljettajalta asiakirjan, joka osoittaa tavaroiden olleen lastatun alukseen. Jos asiakirja on konossementti, sen on oltava ”on board” -konossementti.

Myyjä vastaa vientimuodollisuuksista ja niiden kustannuksista. Tuontimuodollisuudet ja mahdolliset läpikulkumaiden muodollisuudet kuuuluvat ostajalle.