Tarvelaskennan (MPR) laskentatapa

Tarvelaskennan eli MRP:n (Material Requirement Planning) lähtötiedot ovat lopputuotteen tarve (ennustettu tai todellinen), tuoterakenteet ja varastotiedot.

Lisäksi laskentaan tarvitaan erilaisia tietoja nimikkeistä, kuten varmuusvaraston laskentatapa ja määrä, toimitus- / täydennysaika, mahdolliset saantokertoimet jne. Laskennan tuloksena on komponenttien ja raaka-aineiden tarve tuoterakenteen alimmalla tasolla aikaan sijoitettuna.

Laskennan lähtökohtana on ylimmän tason suunnitelma (master plan), joko tuotanto- tai toimitussuunnitelma. Tämä suunnitelma ”räjäytetään” tuoterakenteen avulla alempien tasojen materiaalitarpeeksi.

Laskentaa voi havainnollistaa alla olevan taulukon avulla. Tämä taulukko lasketaan läpi tuoterakenteen joka tasolle. Jos alla oleva taulukko kuvaisi vaikkapa tuolin valmistustarpeita, alin rivi eli ”Suunnitellut tilausten vapautukset” muodostaisi bruttotarpeen seuraavan tason osille ja osakokoonpanoille, esimerkiksi tuolin selkänojalle ja jaloille.

Taulukossa kullakin tuoterakenteen tasolla edellisen jakson (viikko, päivä) suunnitellusta varastotasosta vähennetään seuraavan jakson bruttotarve ja siihen lisätään jo suunnitellut saapumiset. Kun varastotaso tippuisi alle määritellyn varmuusvaraston täydennysaika huomioiden, järjestelmä ehdottaa täydennystilausta.

MRP taulukko
MRP taulukko