Hallittu kuljetus

Yritystoiminta, kauppa ja palvelut ovat yhä riippuvaisempia logistisen ketjun toimivuudesta. Kuljetettavalle tavaralle sattuu kuitenkin runsaasti vahinkoja kaikkialla maailmassa joka päivä. Yritystoiminnan keskeisiä tavoitteita on toiminnan ja tuotannon häiriötön jatkuminen. Suurin osa vahingoista on ehkäistävissä varsin pienin toimenpitein. Tämän kirjasen tarkoituksena on selvittää, miten vahinkoja voidaan logistisessa ketjussa välttää tai niiden seurauksia vähentää.

Finanssialan keskusliiton tuottama kirja käsittelee monipuolisesti kuljetuksissa huomioitavia asioita.

Lataa kirja itsellesi