Horisontaalinen yhteistyö logistiikassa

Osa kirjan kannesta

Logistiikan  kehittämisessä  ja  tehostamisessa  on  tehty  runsaasti  työtä,  mutta  vasta  aivan  viime  aikoina rahdinantajat  ovat  lähteneet  etsimään  synergiaetuja  jopa  kilpailevien  yritysten  kesken  tehtävästä  niin kutsutusta  horisontaalisesta  yhteistyöstä.  Toimitusketjuissa  on  jo  aiemmin  tunnistettu  ja  tunnustettu  yhteistyön  ja  tiedonjakamisen  merkitys,  mutta  nyt  näitä  ajatuksia,  teorioita  ja  toimintamalleja  voidaan  tarkastella  uudesta näkökulmasta.

Tekijä esittelee kirjan sisältöjä

Lataa kirja itsellesi

Teos vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

 1. Millaisia muutostekijöitä logistiikan toimintaympäristössä on?
 2. Millaista yhteistyötä toimitusketjussa voidaan tehdä ja mitä hyötyä siitä on eri osapuolille?
 3. Mitä horisontaalinen yhteistyö tarkoittaa, mitä hyötyä siitä voi olla ja millaisia esteitä sen
  toteuttamiselle on?
 4. Kuinka logistiikka-alueet edistävät kilpailukykyä?
 5. Millaisia logistiikka-alueita maailmalla on ja mikä on niissä toimivan palveluyhtiön rooli?
 6. Kuinka yhteistyötä voidaan analysoida strategisen johtamisen tai organisaatioteorioiden avulla?
 7. Kuinka yhteistyöstä syntyvät synergiaedut jaetaan toimijoiden kesken?
 8. Missä logistiikkatoiminnossa horisontaalista yhteistyötä voidaan tehdä?
 9. Miksi logistiikan solmupisteet ovat luonteva paikka aloittaa horisontaalinen yhteistyö?
 10. Kuinka horisontaalinen yhteistyö voi vaikuttaa koko kuljetusjärjestelmän kehittymiseen?
 11. Kuinka yhteishankinnat kannattaa toteuttaa?
 12. Kuinka yhteistyötä hallinnoidaan eli kuinka yhteistyö toteutetaan?
 13. Millaisia teknologisia mahdollisuuksia yhteistyön toteuttamiseen on olemassa?
 14. Mikä on sopivan liiketoimintamallin merkitys yhteistyön toteuttamisessa?
 15. Kuinka yhteistyön hyödyt realisoituvat siihen osallistuville yrityksille?
 16. Millaisia yhteiskunnallisia hyötyjä logistiikkatoiminnoissa tehtävästä horisontaalisesta
  yhteistyöstä voi seurata?
 17. Mitä yhteistyötä suunnittelevien yritysten tulee ottaa huomioon kilpailulainsäädännöstä?