Kategoria: Ilo

Hankintasopimus

Organisaatioiden käyttämiä sopimustyyppejä ovat muun muassa kertaluonteinen sopimus, vuosi-, puite- tai projektisopimus sekä partnership. Kertaluonteinen sopimus käsittää satunnaiset hankinnat. Vuosisopimuksessa sovitaan tietyn sopimuskauden toimituksista. Vuosisopimuksia solmittaessa sovitaan hinnat, toimitustapa ja laatuasiat. Puitesopimuksiin kuuluvat kotiinkutsut,...

Tarjousten vertailu ja neuvottelu

Edellä kuvattu tarpeen määrittely sanelee toimittajan valintakriteerit. Mitä huolellisemmin se on tehty, sitä helpompaa on tarjousten vertailu. Perinteisesti katsottiin, että valintakriteerejä ovat laatu, toimitusaika ja hinta. On ilmeistä, että näin pelkistetty ajattelu soveltuu vain...

Tarjous

Tarjouksessa esitetään tarkat tuote- tai palvelutiedot ja kaupan ehdot sekä vastataan kaikkiin tarjouspyynnön kysymyksiin. Lisäksi liitteissä tuodaan esille mahdolliset esitteet, näytteet ja referenssit. Tarjouksessa luonnollisesti ilmoitetaan hinta, toimitusaika, toimituslausekkeet, maksuehto, sopimuksen voimassaoloaika ja mahdolliset...

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö (Request for Quotation, RFQ) lähetetään niille toimittajille, jotka ovat karsiutuneet edellisen vaiheen aikana, eli analysoitujen tietopyyntöjen perusteella jäljellä ovat enää vain ne kaikkein potentiaalisimmat toimittajat, joilta tarjous pyydetään. Tarjouspyynnössä voi esittää, mitkä seikat...

Tietopyyntö

Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa tarkemmin kahta asiaa: potentiaalisten toimittajien tarjoaman sopivuutta meidän tarpeisiimme ja toimittajien mielenkiintoa palvella juuri meitä. Tietopyyntö eli Request for Information (RFI) lähetetään kartoituksen perusteella valituille potentiaalisille toimittajille ja se perustuu...

Toimittajamarkkinat

Moderniin hankinta-ajatteluun kuuluu olla selvillä siitä, mitä toimittajamarkkinoilla tapahtuu. Fiksulla hankinta-asiantuntijalla on siis aina tuntosarvet pystyssä uusien toimittajien ja mahdollisuuksien osalta. Eri alojen messut ovat oiva tapa tutustua uuteen tarjontaan, toisaalta internet tuo valtavan...

Tarvekartoitus

Tarpeen tai kysynnän kartoittaminen on kriittinen vaihe hankintaprosessissa, sillä tässä kohtaa määritellään, mitä tarvitaan, kuinka usein, missä muodossa, miten toimitettuna ja niin edelleen. Suorien hankintojen, kuten valmistavassa yrityksessä raaka-aineiden tai komponenttien tarve on yleensä...

Hankintaprosessi

Hankintaprosessi on systemaattinen tapa lähestyä toimittajamarkkinoita. Hankintaprosessi tähtää siihen, että yritykselle valitaan mahdollisimman sopiva toimittaja tai toimittajat yrityksen tarvitsemien tuotteiden, raaka-aineiden, komponenttien, osa-kokoonpanojen ja palveluiden osalta. Hankintaprosessiin kuuluu useita eri vaiheita, kuten tarpeen kartoitus,...

Kategoriajohtaminen ja kategoriastrategia

Kuten sivulla Hankintastrategiat ja ostoportfolion avulla esitettiin, yksi ja sama toimintamalli ei sovi kaikkiin hankintoihin, sillä hankintatilanteet ovat erilaisia ja hankintakategorioissa on eroja. Kategoriastrategia vastaa kysymykseen, miten kyseistä hankintakategoriaa ja siihen liittyviä kokonaiskustannuksia (ns....

Massa- ja volyymituotteet/palvelut

Tähän ruutuun sijoittuvat kategoriat ovat merkitykseltään suuria: niitä ostetaan määrällisesti paljon, niissä on paljon rahaa kiinni, ja niihin liittyvien kustannusten nousulla tai laskulla on suora vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Toisaalta massa- ja volyymituotteissa vallitsee ostajan...