Massa- ja volyymituotteet/palvelut ostoportfoliossa

Ostoportfolio ja hankintastrategiat Kraljicin ajattelua soveltaen

Tähän ruutuun sijoittuvat kategoriat ovat merkitykseltään suuria: niitä ostetaan määrällisesti paljon, niissä on paljon rahaa kiinni, ja niihin liittyvien kustannusten nousulla tai laskulla on suora vaikutus yrityksen kannattavuuteen.

Toisaalta massa- ja volyymituotteissa vallitsee ostajan markkinat: tarjontaa on runsaasti ja myyjäyritykset kilpailevat parhaista kaupoista. Hankinnan kannalta strategia on selvä: kilpailuta.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ostavan yrityksen kannattaa järjestää aktiivisesti tarjouskilpailuja ja/tai huutokauppoja (esim. käänteiset huutokaupat) ja pyrkiä näin saamaan hinnat mahdollisimman alas.

Myös toimittajien etsiminen edullisimman hintatason maista on näissä kategorioissa realistinen vaihtoehto (esim. Kiina, Intia, Baltian maat, Itä-Eurooppa), olettaen että kansainvälisten toimitusketjujen kasvava epävarmuus ei tuo liian suurta riskiä toimituksiin. Koska toimittajia on paljon, volyymi- ja massatuotteiden ja palveluiden osalta on mahdollista vaihtaa toimittajia suhteellisen pienin kustannuksin.

Mitä paremmin ostava yritys onnistuu yhdistelemään eri yksiköiden tai liiketoimintojen tarpeita suuremmiksi hankintakokonaisuuksiksi, sitä paremmat mahdollisuudet ostavalla yrityksellä on saada hyviä tarjouksia, vahvistaa neuvotteluasemaansa ja saavuttaa suurempien kokonaisuuksien tuomia säästöjä ja muita hyötyjä.  Tämä vaatii usein esim. eri yksiköiden (kuten työmaiden tai tehtaiden) tilausten läpikäymistä ja spesifikaatioiden standardointia.

Kilpailuttamisessa on kuitenkin kääntöpuolensa: usein se vie aikaa, ja tarjousten analysointi voi olla yllättävän monimutkaista. Myös toimittajien vaihtamiseen saattaa liittyä odottamattomia kustannuksia ja ongelmia, kuten mahdollinen laatutason lasku vaihdettaessa tutusta toimittajasta uuteen.