Kategoria: Tap

Lastinkäsittely satamissa

Lastinkäsittely aluksen ja sataman välillä voidaan jakaa aluksessa oleviin käsittelyvälineisiin ja sataman käsittelyvälineisiin. Lastinkäsittelyvälineet voidaan jakaa myös nostolaitteisiin, joita käytetään lastin siirtoon laivan partaan yli. Konttilaivoja varten on erilaisia konttinostureita ja irtolasteille esimerkiksi kauhoja...

Sataman tehokkuus

Sataman tehokas toiminta on avainasemassa kuljetusketjun tehokkuudelle. Varustamon näkökulmasta mitä nopeammin alukset puretaan ja lastataan, sitä useampia matkoja alus pystyy tekemään, eli sitä enemmän kallis laivaan sidottu pääoma ansaitsee. Lastinantajan näkökulmasta mitä vähemmän aikaa...

Satamatyypit

Riippuen satamassa käyvistä laivoista ja käsiteltävästä lastista ovat satamat hyvin erityyppisiä. Ro-ro-alukset vaativat usein ns. peräporttipaikkoja, kun taas muut, kuten irtolasti- ja konttialukset, kiinnittyvät laituriin kyljestään. Matkustajasatamat vaativat matkustajille terminaaleja ja suojattua yhteyttä terminaalin...

Satama

Satama on kuljetusketjun solmu, joka yhdistää maa- ja meriliikenteen. Satamassa on lukuisia toimijoita, jotka yhdessä vaikuttavat sataman toimintaan. Johdanto: Osion johdantoesitys (Google Slides). Englanninkielinen versio. Satamalaitokset hallinnoivat satamaa. Ne ovat yleensä kuntien omistamia osakeyhtiöitä,...

Kuivasatama

Kuivasatama on terminaali, johon kerätään kaikki tai osa satamaan kulkevista yksiköistä ja kuljetetaan ne runkokuljetuksena suoraan satamaan; tai vaihtoehtoisesti satamasta kuljetetaan yksiköt runkokuljetuksena kuivasatamaan ja jakelu yksittäisille vastaanottajille tapahtuu vasta kuivasatamasta. Kuljetusmuodon vaihdon lisäksi...

Yhteenlastauskeskukset

Kuljetuskustannuksissa voi säästää tuntuvasti kokoamalla tavarat suuremmaksi kertatoimituseräksi. Varsinainen kuljetusmatka kahden ulkomaan välillä kuljetetaan usein yhtenä suurena kertakuormauksena, mutta sitä edeltävät noudot ja määrämaan jakelukuljetukset edellytettyihin toimitusosoitteisiin hoidetaan suoraan kuljetusliikkeen terminaalista käsin. Tarvittavat osoitetiedot...

Ro-ro ja sto-ro alukset

Ro-ro-alukset lastataan ajoneuvoilla ramppia pitkin laivan kyljessä, perässä tai keulassa olevan portin kautta, niin sanotulla roll on – roll off -menetelmällä. Ro-ro-lastaus on nopeaa, mutta lastikansille jää paljon tyhjää tilaa kuljetettavan lastin ympärillä. Ro-ro-alukset...

Merikuljetus

Meri on suomalaisille elintärkeä. Siksi alan elinkeinojen kilpailukykyyn ja sujuvaan liikenteeseen kannattaa satsata. Merenkulkualan merkitys yhteiskunnalle on kokoaan suurempi. Merenkulun kilpailukyky tukee Suomen kilpailukykyä: viennistä 90 prosenttia ja tuonnista 80 prosenttia liikkuu meriteitse. Johdanto:...

Citylogistiikka

Kaupunkien keskustat ovat usein haasteellisia jakelulle ja keräilylle johtuen kapeista kaduista ja ruuhkista. Usein vanhojen talojen kauppoja ja jätehuoneita suunniteltaessa ei ole otettu logistiikan sujuvuutta huomioon. Citylogistiikka eli kaupunkilogistiikka tarkoittaa kuljetusten tehostamista kaupunkialueilla parantamalla...

Palvelutason kehittäminen

Palvelutason kehittämisessä valikoiman laajuus ja toimitusnopeus eivät ole ainoita keinoja. Kuvio 1 havainnollistaa yrityksen seitsemän eri toiminnon vaikutusta varastoihin, asiakaspalveluun ja kustannuksiin. Taulukon alimman rivin valkoiset nuolet kertovat halutun tavoitetilan suunnan, joita ovat yritykset pyrkivät...