Kategoria: Wer

Suomi.fi-tunnistautuminen Tullin palveluissa

Monissa Suomen tullin palveluissa edellytetään tunnistusta, joka hoidettiin osittain aiemmin KATSO-palvelun kautta, Alkaen 5.9.2019 alkaen tunnistautuminen suoritetaan Suomi.fi-palvelussa. Tunnistautuminen tehdään asiakkaan valitsemalla välineellä ja siihen käytetään henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia, mobiilitunnuksia tai varmennekorttia. Kaikki tullilaitoksen asiointipalvelut...

Merikuljetusasiakirjat

Konossementti (Bill of Lading) Konossementti on merikuljetuksiin liittyvä asiakirja. Konossementillä on pitkät perinteet. Jo vuoden 1667 merilaissa oli säännöksiä konossementista. Merimatkoilla tarvittiin paperia, joka symbolisoi tavaraa. Tavara voitiin myydä vaikkapa kuljetuksen aikana myymällä konossementti...

EU-maiden alv-tunnisteet

Myös kuljetusalalla on palveluiden myynnissä toiseen unionin jäsenmaahan tärkeää, että vastaanottajalla on siellä voimassa oleva arvonlisäverotunniste. Yhteisön alv-tunnisteen voimassa olon tarkistaminen ks. osio Yhteisökauppa eli sisäkauppa, Tavaran arvonlisävero, Yhteisöhankinta. Euroopan unionin jäsenmaiden alv-tunnisteet ilmenevät...

Ulkomaalaispalautukset

1.1.2010 alkaen muuttui myös ns. ulkomaalaispalautuksen hakeminen toisista Euroopan unionin jäsenmaista. Suomessa toimiva arvonlisäverorekisteröity yritys jättää hakemuksen sähköisesti verohallinnon ALVEU-palvelun kautta, johon kirjaudutaan yrityksen Katso-tunnisteella. Itse palvelu avattiin 4.1.2010 ja uuden menettelyn kautta voi...

Veroilmoitus ja palvelukauppa

Veroilmoituksella oma-aloitteisista veroista ilmoitetaan: arvonlisävero tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta työnantajasuoritukset (mm. eläkkeet ja eräät etuudet) arpajaisvero vakuutusmaksuvero ennakonpidätys puun myyntitulosta ennakonpidätys osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä ennakonpidätys koroista ja osuuksista...

Arvonlisäverottomuuden ilmoittaminen laskulla

Mikäli palvelua tai tavaraa myydään arvonlisäverottomana, tulee myyjän laskulla ilmoittaa arvonlisäverottomuusperuste joko sanallisesti tai viittaamalla arvonlisäverolain asianomaiseen kohtaan. Lainkohtamuotoisen ilmoittamisen – joka lienee yleisin tapa Euroopan unionissa – ongelmana on, että jokaisessa EU-maassa on...

Arvonlisävero ja tullaus

Tullauksella tarkoitetaan toimintaa, joka on osasuoritus tuotaessa tavaraa kolmansista maista tahi vietäessä tavaroita niihin. Viennin osalta tilanne on arvonlisäverotuksen osalta yksinkertainen: vientitullaaminen eli tavaran vientiselvittäminen kolmanteen maahan on arvonlisäverotonta. Palvelun laskuttajalla tulee kuitenkin olla...

Huolinta-alaa sivuavia alv-säännöksiä

Arvonlisäverolain 94 b § Arvonlisäverolain 94 b §:n mukaan on tavaran maahantuonti verotonta, jos tavaran tuontikuljetus päättyy toisessa jäsenvaltiossa ja jos tavara on yhteisömyyntinä veroton ja maahantuojana on elinkeinonharjoittaja. Säännöksen tarkoituksena on yksinkertaistaa yhteisökauppaan...

Huolinta-alan alv-ohjeet

1 A) Myynti elinkeinonharjoittajalle Suomeen Euroopan unionin sisäinen tavarankuljetus, Suomen sisäinen tavarankuljetus, muissa EU-maissa tapahtuva tavarankuljetus, kuljetuksista toisista EU-maista muihin EU-maihin sekä näihin liittyvä lastaus, purku tai muu vastaava oheispalvelu esim: Oulu – Jyväskylä...

Arvonlisävero huolinnassa ja kuljetuksessa

Arvonlisäveron astuttua voimaan Suomessa 1.1.1994 alkaen valtaosa palveluista säädettiin arvonlisäverovelvollisuuden piiriin. Vastaavasti myös ostovähennysoikeus koskee näitä palvelujen tarjoajia. Huolinta- ja kuljetusala on näin ollen myös arvonlisäverovelvollista toimintaa. Kannattaa kuitenkin huomioida, että esimerkiksi kuljetuspalvelujen myynnistä...