Kategoria: Wer

Tulliselvitysrikoslaki

Vaikka Suomen tulliselvitysrikoslaki ei sinällään ehkä ole tulliyhteistyötä, vaikuttaa se kuitenkin merkittävästi asiakaskunnan ml. huolintaliikkeet yhteistyöhön tullilaitoksemme kanssa. Laki astui voimaan 1.10.2009 ja sillä on tarkoitus puuttua tahallisiin rikkeisiin, jotka ovat omiaan aiheuttamaan veron...

Tulliyhteistyö – muut maat

Ruotsi on tietenkin mukana Euroopan Unionin AEO-järjestelmissä. Norja ja Sveitsi ovat ottaneet käyttöön omat AEO-järjestelmänsä, jotka ovat yhdenmukaisia EU:n vastaavien kanssa. Maailmassa on vahvistettuja AEO-järjestelmiä tai vastaavia jo yli 24 maassa ja lisäksi ainakin...

Tulliyhteistyö – USA

C-TPAT-sertifiointi Amerikan Yhdysvalloilla on käytössään heidän rajavalvontaviranomaisensa (U.S. Customs and Border Protection) vahvistama ja myöntämä C-TPAT– (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) turvasertifiointi. Valitettavasti kyseinen ohjelma fokusoituu lähinnä tuontiin, jolloin se ei täytä Euroopan unionin toiveita...

Tulliyhteistyö – EU

Euroopan unioni on luonut järjestelmän, jolla tullipalveluja tarvitsevat yritykset voivat hakeutua valtuutetuksi taloudelliseksi toimijaksi eli AEO:ksi. Mahdollisuuksia on kolme: AEOC: Yksinkertaistetut tullimenettelyt AEOS: Vaarattomuus ja turvallisuus AEOF: Sekä yksinkertaistetut menettelyt ja turvallisuuden sekä vaarattomuuden...

Tulliyhteistyö

Mou-sopimukset Maailman tullijärjestön WCO:n (World Custom’s Organization) suosituksesta Suomen tullilaitos on tehnyt huolintaliikkeiden, kuljetusliikkeiden, varustamojen ja satamien kanssa ns. Mou-sopimuksia (Mou = Memorandum of Understanding). Myös muiden ulkomaankaupan osapuolten ja palveluntuottajien kanssa sopimukset ovat...

ATA-CARNET

ATA-carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi väliaikaisesti tuoda tavaroita ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin. Tavarakatteet voivat vaihdella maittain, useimmiten sopimus kattaa: näyttelytavaroita ammatinharjoittamisvälineitä kaupallisia tavaranäytteitä. ATA-carnet-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa edellä mainittujen tavararyhmien osalta...

Huolitsijan vastaanottotodistus (FCR), kuljetustodistus (FCT), konossementti (FBL) ja varastotodistus (FWR)

Huolitsijan vastaanottotodistus (Fiata Forwarders Certificate of Receipt, FCR) Huolitsijan vastaanottotodistuksen käyttäminen on varsin tavallista etenkin kappaletavaroiden yhteislähetysten yhteydessä. FCR on huolitsijan antama kirjallinen todistus tavaran peruuttamattomasta vastaanotosta ja luovuttamisesta määrätylle vastaanottajalle annetuin ohjein. Huolitsijan...

Lentorahtikirja (AWB)

Lentorahtikirja on lentokuljetuksiin liittyvä asiakirja. Se kirjoitetaan tavallisesti 12 kappaleena, joista kolme ensimmäistä on alkuperäiskappaleita ja muut jäljennöksiä. Alkuperäiskappale n:o 1 seuraa tavaraa ja jää sille lentoyhtiölle, joka luovuttaa tavaran. N:o 2 seuraa myös...

Kansainvälinen rautatierahtikirja (CIM)

Jokaisesta rautateitse tapahtuvasta tavarakuljetuksesta tehdään rahtikirja, jonka kaksoiskappaleen saa lähettäjä. Rahtikirja muodostaa todisteen kuljetussopimuksen sisällöstä. Lähettäjän kuuluu täyttää rautatierahtikirja. Lähettäjä vastaa tuottamuksestaan riippumatta rahtikirjaan merkitsemistään virheellisistä tiedoista ja selvityksistä. Vastuu on rajoittamaton. Rautateillä on...

Kansainvälinen autorahtikirja (CMR)

Kansainvälisessä kuorma-autorahtiliikenteessä on autorahtikirja samalla lähettäjän ja rahdinkuljettajan välinen kuljetussopimus, jonka molemmat allekirjoittavat. Lähettäjä on vastuussa rahtikirjassa annettujen tietojen paikkansapitävyydestä. Nykyisin tosin Suomessa varsinaiset lähettäjät harvoin allekirjoittavat kansainvälisen autoliikenteen rahtikirjaa, vaan kuljetusliike laatii sen...