Maantiekuljetusten kalusto

Tavarankuljetuksiin käytetään yleisimmin paketti- ja kuorma-autoja sekä ajoneuvoyhdistelmistä, jotka muodostuvat vetoautosta ja yhdestä tai useammasta perävaunusta. Kuorma-autossa on tyypillisesti rungon päälle rakennettu lava, kontti tai muu rahdin kuljetukseen käytetty tila. Ajoneuvoyhdistelmiä ovat puoliperävaunu- ja täysperävaunuyhdistelmät.

Ajoneuvolain määrittelemät tavarankuljetukseen tarkoitetut autot jaetaan paketti- ja kuorma-autoihin seuraavasti:

  • Pakettiauto on tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg.
  • Kuorma-auto on tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia.
    Kuorma-autot jaetaan edelleen kahteen luokkaan:
    • N2 eli kokonaismassaltaan enintään 12 tonnia ja
    • N3 eli yli 12 tonnia.
  • Kokonaismassaan lasketaan auton alusta, kuormakori, polttoaine, varusteet ja kuorma.

Tavarankuljetuksessa käytettyjen ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien mitat ja massat ovat tarkkaan säänneltyjä kansallisesti ja kansainvälisesti. Näin tehdään muun muassa siksi, että tieliikenne olisi turvallista sekä kuljettajille että muille tiellä liikkujille ja jotta tiestö olisi liikenteen kannalta toimivasti suunniteltua.

Lisäksi halutaan yhdenmukaistaa kuljetusmarkkinoiden kilpailuolosuhteita, ettei vaikkapa pienyrittäjille tulisi kohtuuttomaksi kilpailla suuryritysten kaluston kuljetuskapasiteetin kanssa. Suomessa on rajoitetuilla alueilla nyt käytössä muutamia erikoispitkiä yhdistelmiä.

Perävaunujen eli trailereiden rakenne ja varustus vaihtelevat. Käytössä on muun muassa laidallisia ja laidattomia trailereita; verho-, liukupeite- ja kaappitrailereita sekä erilaisin lisävarustein varustettuja trailereita. Lisävarusteet voivat olla esimerkiksi rullakelojen kuljetukseen rakennettuja kouruja tai lastin kiinnitystä helpottavia lenkkejä.

Laidallisen trailerin sisämitat ovat tyypillisesti leveys 248cm, korkeus 270cm ja pituus 13620cm eli tilavuus on noin 90m3. Trailerin painoon vaikuttavat erityisesti käytetyt lisävarusteet. Tyypillisesti traileri painaa noin 6700–7300kg. Nykyään perävaunuissa on myös paikantimet, joiden avulla ajojärjestelijät seuraavat kaluston liikkeitä.

Eri ajoneuvoyhdistelmät

Kuorma-auto

Kuorma-auto

Kuorma-auto on tavaran kuljetukseen valmistettu ajoneuvo, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia.

Keskiakseliperävaunu (yhdistelmä)

Keskiakseliperävaunu

Keskiakseliperävaunu on vähintään yksiakselinen perävaunu, jonka akseli(t) sijaitsevat perävaunun keskellä. Perävaunussa on kiinteä, nivelöimätön vetoaisa jonka avulla se kiinnitetään vetävään kuorma-autoon. Perävaunun jokaisessa kulmassa on yleensä tukijalka, joiden avulla perävaunu saadaan tuettua kun se irrotetaan vetoautosta.

Puoliperävaunu (yhdistelmä)

Puoliperävaunu

Puoliperävaunu (rekka-auto) on vähintään yksiakselinen perävaunu, jonka kaikki akselit sijaitsevat perävaunun takaosassa. Perävaunun etuosassa on vetotappi jonka avulla perävaunu kiinnitetään vetopöytään.

Puoliperävaunu on yleinen maitten välisessä liikenteessä. Koska puoliperävaunut ovat standardimittaisia, on yleistä että vetoauton omistava yritys ei omista vedettävää kärryä ja kärry voi myös olla jonkin muun maan reksiterissä. Tyhjä kärry esimerkiksi kuormataan suomessa, pelkkä kärry kuormataan laivaan ja Saksassa joku toinen auto hakee lastatun kärryn satamasta.

Varsinainen perävaunu (yhdistelmä)

Varsinainen perävaunu

Varsinainen perävaunu on yleisin Suomessa käytetty kuorma-auton perävaunu.

Rakenteeltaan varsinainen perävaunu on vähintään kaksiakselinen, ja akseleista vähintään yksi (yleensä 2 tai 3) sijaitsee perävaunun takaosassa. Yleensä akselit ovat ohjaamattomia. Ilmaan nostettavat ns. teliakselit ovat melko harvinaisia perävaunuissa.

Perävaunun etuosassa on yksi tai kaksi ohjaavaa akselia, jotka kääntyvät vaakatasossa vapaasti perävaunuun nähden. Etuakseleiden etupuolelle on kiinnitetty jäykkä, pystysuunnassa nivelöity vetoaisa joka taas kiinnitetään vetokytkimellä varustettuun kuorma-autoon. Vetoaisa seuraa vetoauton liikkeitä jolloin etuakseli(t) kääntyvät vetoaisan mukana

Varsinaista perävaunua voidaan kutsua myös täysperävaunuksi. Kuorma-auton ja täysperävaunun yhdistelmää kutsutaan täysperäksi erotuksena varsinaisesta vetovaunun (nupin) ja puoliperävaunun muodostamasta rekasta.

Lisätietoa: Mitat painot ja yhdistelmätyypit.