Rautatiekuljetusasiakirjat

Kansainvälinen rautatierahtikirja (CIM)

Jokaisesta rautateitse tapahtuvasta tavarakuljetuksesta tehdään rahtikirja, jonka kaksoiskappaleen saa lähettäjä. Rahtikirja muodostaa todisteen kuljetussopimuksen sisällöstä. Lähettäjän kuuluu täyttää rautatierahtikirja. Lähettäjä vastaa tuottamuksestaan riippumatta rahtikirjaan merkitsemistään virheellisistä tiedoista ja selvityksistä. Vastuu on rajoittamaton. Rautateillä on vastuu eräistä rahtikirjaan merkittävistä tiedoista, kuten tavaran paino, kappalemäärä ja tavaran ulkoinen kunto. Jos rahtikirja on ”puhdas”, tavaran oletetaan olleen ulkonaisesti moitteettomassa kunnossa sitä kuljetettavaksi otettaessa.

Kuljetuksen aikana se, jolla on hallussaan rahtikirjan kaksoiskappale, voi muuttaa kuljetussopimusta määräämällä esim. että tavara tulee palauttaa lähtöpaikkakunnalle tai luovuttaa muulle kuin rahtikirjassa mainitulle vastaanottajalle.

Määräpaikkakunnalla tavara luovutetaan rahtikirjassa mainitulle vastaanottajalle.

Esimerkkikuva kansainvälisestä rautatierahtikirjasta.