EXW Ex Works

EXW (named place) Incoterms 2020
Noudettuna (nimetty paikka) Incoterms 2020
EXW englanniksi, in English

  • Myyjä toimittaa tavarat ostajalle silloin, kun hän asettaa ne ostajan käytettäviksi nimetyllä toimituspaikalla sovittuna toimitusaikana.
  • Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista, kunnes hän on toimittanut ne.

  • Ostaja vastaanottaa toimituksen, kun myyjä on asettanut sen ostajan käytettäväksi nimetyllä toimituspaikalla sovittuna toimitusaikana.
  • Ostaja lastaa tavarat niitä noutavaan kuljetusvälineeseen
  • Ostaja maksaa kustannukset, ja vastaa tavaroille aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun ne on toimitettu.
  • Ostaja hoitaa vienti- ja tuontimuodollisuudet.
EXW (named place) Incoterms 2020

Ex Works eli ”Noudettuna” määrittelee toimitustavan, jossa myyjän velvollisuudet ovat vähäisimmät. Ostaja, käytännössä useimmiten hänen alihankkijanaan toimiva rahdinkuljettaja, noutaa tavarat sovitusta paikasta. lastaa tavarat ajoneuvoon lähtevään ajoneuvoon ja vie ne pois. Myyjä toimittaa tavarat asettamalle ne ostajan käytettäviksi sovitussa paikassa ja sovittuna ajankohtana.

Toimituspaikka voi olla myyjän toimitiloissa tai muussa nimetyssä paikassa.

Ostaja vastaa kaikista toimituksen jälkeisistä kustannuksista ja riskeistä. Ostaja vastaa myös kaikista vientimuodollisuuksista. Niihin kuuluvat mm. vientiselvitys, tullaus ja tullit sekä muut vientiin liittyvät verot ja maksut.

EXW:n mukainen toimintatapa sopii korkeintaan kotimaan kauppaan tai tullialueen (esim. EU) sisäisiin toimituksiin. Sitä ei suositella varsinaiseen ulkomaan kauppaan. EXW ei vastaa viennissä noudatettavaa käytäntöä, sillä:

  • yritykset tuskin päästävät ulkopuolista lastaamaan tavaraa omaan toimitiloihinsa. Jos myyjä lastaisi tavarat, hän itse asiassa toimisi ostajan puolesta, tämän vastuulla ja edustajana. Yleinen käytäntö kansainvälisissä maantiekuljetuksissa on, että lähettäjä lastaa ja vastaanottaja purkaa.
  • vientimuodollisuuksien hoitaminen vietäessä tavaraa EU:sta edellyttää, että viejä on rekisteröitynyt lähtömaassa joko suoraan tai edustajansa kautta.
  • koska EXW:n mukainen kauppa on itse asiassa kotimaan kauppaa, asiaan saattaa puuttua arvonlisäveroviranomainen. Myyjällä voi olla vaikeuksia näyttää toteen, että tavara on viety maasta.

Edellä mainituista syistä useimmissa niistä tapauksista, jolloin myyjä tai ostaja sanoo käyttävänsä lauseketta EXW, toimintatapa on todellisuudessa FCA:n kaltainen.


Logistiikan Maailma -sivustolta löydät laajasti tietoa logistiikasta, hankinnasta, sopimuksista, kuljetuksista ja tullauksesta.

Tutustu käytännönläheiseen aineistoomme etusivun tai vasemman palstan sisältöluettelon avulla. Taltioi etusivu selaimesi kirjanmerkkeihin.

Puuttuuko sivustolta jotain? Lähetä täydennysehdotus: info@reijorautauomansaatio.fi