Tarvelaskennan laskentatapa

Tarvelaskennan lähtötiedot ovat lopputuotteen tarve (ennustettu tai todellinen), tuoterakenteet ja varastotiedot. Lisäksi laskentaan tarvitaan erilaisia tietoja nimikkeistä, kuten varmuusvaraston laskentatapa ja määrä, toimitus- / täydennysaika, mahdolliset saantokertoimet jne. Laskennan tuloksena on komponenttien ja raaka-aineiden tarve tuoterakenteen alimmalla tasolla aikaan sijoitettuna.

Laskennan lähtökohtana on ylimmän tason suunnitelma (master plan), joko tuotanto- tai toimitussuunnitelma. Tämä suunnitelma ”räjäytetään” tuoterakenteen avulla alempien tasojen materiaalitarpeeksi. Laskentaa voi havainnollistaa alla olevan taulukon avulla. Tarvelaskennassa periaatteessa laskettaisiin vastaava taulukko tuoterakenteen joka tasolle.

Taulukossa kullakin tuoterakenteen tasolla edellisen jakson (viikko, päivä) suunnitellusta varastotasosta vähennetään seuraavan jakson bruttotarve ja siihen lisätään jo suunnitellut saapumiset. Kun varastotaso tippuisi alle määritellyn varmuusvaraston täydennysaika huomioiden, järjestelmä ehdottaa täydennystilausta.

MRP taulukko

MRP taulukko