Kategoria: Blo

Testaa tietosi: S&OP

Testaa S&OP-tietämyksesi tämän tietovisan avulla.

Digitalisaatio ja tuotantostrategia

Digitalisaatio ja tuotantostrategia – mitkä ovat digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuudet Sinun tuotannossasi ja tuotantoverkostossasi? Digitalisaatiolla tarkoitetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöönottoa ja lisääntynyttä käyttöä organisaatioissa, teollisuudessa ja liike-elämässä, julkishallinnossa jne (kts esim OxfordEnglish Dictionary). Digitalisaation esiasteena...

S&OP – Sales and Operations Planning

Ennustaminen on vaikeaa, etenkin tulevaisuuden. Harvalla yrityksellä on toimivia kristallipalloja käytössään, mutta tulevaisuuden kysynnän ymmärtäminen ja sen varmistaminen, että yrityksellä on resursseja vastata tähän kysyntään on tärkeää sekä hyvän asiakaspalvelun että toiminnan tehokkuuden turvaamiseksi....

Lean-ajattelu

Lean-ajattelu on Toyotan toimintatapaan perustuva kokonaisvaltainen kehittämisfilosofia, joka on ollut suuressa roolissa menestyvien yritysten kehittäessä toimintaansa. Lean-käsitettä on käytetty myös toimitusketjuajattelussa kuvaamaan kustannustehokasta toimitusketjua. Tätä Lean-käsitteen tulkintaa on käsitelty omalla sivullaan. Lean-ajattelun perustana on...

Lean ja Agile toimitusketjussa

Tällä sivulla käsitellään Lean ja Agile -käsitteitä toimitusketjuissa. Toimitusketjujen hallinnassa Lean on saanut huomattavasti suppeamman (ja osittain jopa ristiriitaisen) merkityksen kuin kokonaisvaltaisempi Lean-ajattelu, joka kuvaa organisaation kehittämisjärjestelmää. Lean-ajattelua laajemmassa merkityksessä on kuvattu omalla sivullaan....

Läpäisyajan lyhentäminen

Tyypillisessä liiketoiminnassa hyvin pieni osa ajasta tuottaa lisäarvoa: arvoa tuottavan ajan osuus kokonaisajasta on usein <10% ajasta, jopa <1%. Läpäisyajan tarkastelu on tärkeä osa prosessien kehittämistä: läpäisyajan tarkastelu johtaa väistämättä kysymykseen, kuinka poistaa turhaa...

Prosessien kehittäminen

Yritysten on jatkuvasti pyrittävä parantamaan kilpailukykyään. Kilpailukykyä parannetaan sekä tarjoamalla asiakkaille entistä parempia tuotteita ja parempaa palvelua että kehittämällä kustannustehokkuutta. Prosessiajattelussa päämääränä on toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen osaoptimoinnin sijaan. Prosessi on toisiinsa liittyvien tapahtumien ja...

Massaräätälöinti

Massaräätälönnillä tarkoitetaan toimintatapaa, jossa pyritään yhtä aikaa tuottamaan juuri asiakkaan haluama tuote ja samalla hyödyntämään massatuotannon etuja. Esimerkkejä massaräätälöidyistä tuotteista on asiakkaan toiveiden mukaan koristellut urheilukengät, asiakkaan oman konfiguraation mukaan kokoonpantu kannettava tietokone tai...

Tilauksesta suunnittelu (ETO)

Tilauksesta suunniteltaessa (ETO eli Engineer to Order) tilauksen kohdennuspiste (OPP) sijaitsee syvimmällä tuotannossa eli kauimpana asiakkaasta muihin tuotantotyyppeihin verrattuna (tilauksesta valmistus, tilauksesta kokoonpano ja varasto-ohjautuva tuotanto). Tuote valmistetaan asiakkaan tilauksen pohjalta, mutta valmistamisen lisäksi...