Kategoria: Blo

Materiaalinohjauksen terminologiaa suomi-englanti

Tuotantoon liittyvät termit eivät aina ole 1:1 käännettävissä suomesta englanniksi tai päinvastoin. Tässä listauksessa on pohdittu Materiaalinohjaus-sivun ja sen alasivujen keskeisimpien termien suomi-englanti -käännöksiä auttamaan lukijaa esim. englanninkielisen kirjallisuuden tai keskustelujen kanssa. Materiaalinohjaus: Materials...

Vientimyyjän tärkeät taidot

Vientimyyjän tärkeät taidot (pdf), kattava esitys vientiasioista Myyjällä on parhaimmillaan käsissään onnistumisen avaimet siihen, että vientitilaukset saadaan myös toimitettua asiakkaalle siten, että kauppa on kannattavaa. Mitä osaamista ja perusasioiden ymmärrystä tähän liittyy? Vain Suomessa...

Tuotantostrategia-terminologiaa suomi-englanti

Tuotantoon liittyvät termit eivät aina ole 1:1 käännettävissä englanniksi. Tässä listauksessa on pohdittu Tuotantostrategia-sivun ja sen alasivujen tärkeimpien termien suomi-englanti -käännöksiä auttamaan lukijaa esimerkiksi englanninkielisen kirjallisuuden tai keskustelujen kanssa. Tuotanto: yleisesti production, joka viittaa...

Testaa tietosi: S&OP

Testaa S&OP-tietämyksesi tämän tietovisan avulla.

Digitalisaatio ja tuotantostrategia

Digitalisaatio ja tuotantostrategia – mitkä ovat digitalisaation ja uusien teknologioiden mahdollisuudet Sinun tuotannossasi ja tuotantoverkostossasi? Digitalisaatiolla tarkoitetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöönottoa ja lisääntynyttä käyttöä organisaatioissa, teollisuudessa ja liike-elämässä, julkishallinnossa jne (kts esim OxfordEnglish Dictionary). Digitalisaation esiasteena...

S&OP – Sales and Operations Planning

Ennustaminen on vaikeaa, etenkin tulevaisuuden. Harvalla yrityksellä on toimivia kristallipalloja käytössään, mutta tulevaisuuden kysynnän ymmärtäminen ja sen varmistaminen, että yrityksellä on resursseja vastata tähän kysyntään on tärkeää sekä hyvän asiakaspalvelun että toiminnan tehokkuuden turvaamiseksi....

Lean-ajattelu

Lean-ajattelu on Toyotan toimintatapaan perustuva kokonaisvaltainen kehittämisfilosofia, joka on ollut suuressa roolissa menestyvien yritysten kehittäessä toimintaansa. Lean-käsitettä on käytetty myös toimitusketjuajattelussa kuvaamaan kustannustehokasta toimitusketjua. Tätä Lean-käsitteen tulkintaa on käsitelty omalla sivullaan. Lean-ajattelun perustana on...

Lean ja Agile toimitusketjussa

Tällä sivulla käsitellään Lean ja Agile -käsitteitä toimitusketjuissa. Toimitusketjujen hallinnassa Lean on saanut huomattavasti suppeamman (ja osittain jopa ristiriitaisen) merkityksen kuin kokonaisvaltaisempi Lean-ajattelu, joka kuvaa organisaation kehittämisjärjestelmää. Lean-ajattelua laajemmassa merkityksessä on kuvattu omalla sivullaan....

Läpäisyajan lyhentäminen

Tyypillisessä liiketoiminnassa hyvin pieni osa ajasta tuottaa lisäarvoa: arvoa tuottavan ajan osuus kokonaisajasta on usein <10% ajasta, jopa <1%. Läpäisyajan tarkastelu on tärkeä osa prosessien kehittämistä: läpäisyajan tarkastelu johtaa väistämättä kysymykseen, kuinka poistaa turhaa...