Kategoria: Kar

Talvikauden liikennerajoitukset

Suomi on ainoa maa, jonka kaikki satamat ovat normaalina jäätalvena jäiden ympäröimiä. Tästä syystä tarvitaan ominaisuuksiltaan eli jääluokaltaan korkeatasoista tonnistoa ja myös jäänmurtajia avustamaan vaikeissa jääolosuhteissa. Jäätilanteen vaikeutuessa Väylän talvimerenkulunyksikkö asettaa satamakohtaisia liikennerajoituksia. Rajoituksista...

Lo-lo-irtolastialukset

Kuivia irtolasteja kuljetetaan niin sanotuilla lo-lo (lift on – lift off) aluksilla eli aluksilla, jossa lastia käsitellään erilaisilla nostureilla tai kauhoilla aluksen partaan yli. Nosturit voivat sijaita joko laivoissa ja satamassa. Kuiviin irtolasteihin erikoistuneilla...

Rahtausmuoto

Mikäli kuljetustarve on säännöllinen ja pitkäkestoinen, laivan omistaminen, aikarahtaaminen tai kuljetussopimuksen tekeminen ovat vaihtoehtoja. Logistinen ketju on monitahoinen kokonaisuus, jonka häiriöt voivat johtaa merkittäviin taloudellisiin seurauksiin. On siis tärkeää pohtia perusteellisesti omalle toiminnalle sopivin...

Kuivan irtolastin hinnoittelu

Yksittäinen matkarahtaus hinnoitellaan yleensä tonniperusteisesti. Kustannusten kohdistaminen riippuu sovitusta kauppaehdosta. Kun lastinmyyjä on rahtaajana, on yleensä kyseessä CIF- tai CFR-kauppaehdoin tehty sopimus. Tällöin myyjä vastaa kuljetuskustannuksista tiettyyn satamaan lastivakuutuksen kera tai ilman. Toisessa yleisessä...

Kuivat irtolastit

Tässä osiossa käsitellään erilaisia rahtausvaihtoehtoja irtolastien laivakuljetuksille. Irtolastit jakautuvat tankkialuksien nestemäisiin aineisiin ja tämän kirjoituksen aiheena oleviin kuiviin irtolasteihin. Maailman kauppalaivastosta reilusti yli puolet on erikoistunut kuljettamaan erilaisia irtolasteja. Yhteistä näille lasteille on niiden...