Lo-lo-irtolastialukset

Kuivia irtolasteja kuljetetaan niin sanotuilla lo-lo (lift on – lift off) aluksilla eli aluksilla, jossa lastia käsitellään erilaisilla nostureilla tai kauhoilla aluksen partaan yli. Nosturit voivat sijaita joko laivoissa ja satamassa.

Lo-lo-alusten lastaus ja purku nostureilla.

Kuiviin irtolasteihin erikoistuneilla aluksilla kuljetetaan yleensä kokonaisia laivalasteja pääsääntöisesti hakurahtiliikenteessä, vaikka joskus liikenne muistuttaa linjaliikennettä tarkkoine aikatauluineen. Laivojen koko vaihtelee noin 1000 tonnin rannikko- ja lähiliikenteen aluksista yli 400 000 tonnin valtamerialuksiin. Irtolasteja kulkee myös monitoimialuksilla, joista pienemmissä voidaan lisäksi kuljettaa esimerkiksi kontteja ja suurimmissa vaikkapa hiiltä ja öljytuotteita.

Rahtimarkkinoilta löytyy erilaisiin tarpeisiin aina sopivaa kalustoa. Lastin luonne voi edellyttää alukselta erityisominaisuuksia ja -vaatimuksia, esimerkiksi ruumien puhtautta, tuuletuslaitteita, sammutuslaitteistoa tai vahvistettuja pohjarakenteita.

Laivan valintaan voi lasteilla, joilla on suuri ahtauskerroin, vaikuttaa myös ruumien tilavuus suhteessa aluksen kantavuuteen. Lisäksi saatetaan tarvita aluksen omia nostureita tai talvikaudella tiettyä jääluokitusta. Nostureiden on sovelluttava kyseisen lastin käsittelyyn ja usein myös niiden ulottuvuus on tärkeä seikka.

Laivan koon ja jääluokituksen tason on oltava sellainen, että alus saa tarvittaessa jäänmurtajien apua. Satamien väylät voivat asettaa syväysrajoituksia, ja kabotaasiliikenteessä aluksen lippuvaltiolla on merkitystä.