Kategoria: Lah

Horisontaalinen yhteistyö logistiikassa

Logistiikan  kehittämisessä  ja  tehostamisessa  on  tehty  runsaasti  työtä,  mutta  vasta  aivan  viime  aikoina rahdinantajat  ovat  lähteneet  etsimään  synergiaetuja  jopa  kilpailevien  yritysten  kesken  tehtävästä  niin kutsutusta  horisontaalisesta  yhteistyöstä.  Toimitusketjuissa  on  jo  aiemmin  tunnistettu  ja  tunnustettu  yhteistyön ...

CASE: Leipzig-Halle Airport

Leipzig-Halleson kehittynyt kovalla vauhdilla itäisen Saksan rahtilentoliikenteen solmukohdaksi, ja on jo toiseksi suurin volyymiltään Frankfurt Am Mainin jälkeen. Lentoaseman välittömässä yhteydessä on myös logistiikka-alue GVZ Radeberg, ja nämä kaksi aluetta vaikuttanevat vahvasti toisiinsa. Leipzig-Hallen...

CASE: Leipzig Radeberg

Leipzig-Hallen alueella toimii Saksojen yhdistymisen jälkeen kehittynyt Radebergin logistiikkakeskus (GVZ Leipzig Radeberg). Se on paikallisesti ja osavaltiotasolla merkittävä solmukohta, ja se kattaa nykyisin peräti 690 ha:n pinta-alan vaikkakin lähti liikkeelle vain 13ha:n alueesta v....

CASE: Interporto Bologna

Interporto Bologna perustettiin vuonna 1971 lisäämään paikallisten kuljetusliikkeiden ja logistiikkaoperaattorien kilpailukykyä, kehittämään intermodaalisia junakuljetuksia sekä siirtämään raskaat logistiikkatoiminnot kaupungin ulkopuolelle. Tämä sisämaan logistiikkakeskusalue on edelleen toiminnassa ja se vastaa samoihin tarpeisiin kuin perustettaessa. Interporto...

CASE: GVZ Großbeeren Berlin Süd

Saksassa on parina viime vuosikymmenenä panostettu logistiikka-alueiden syntyyn. Kysynnän ja tarjonnan ympärille onkin muodostunut suuria multimodaalisia rahtikeskuksia (GVZ –Gütervehrkehrszentrum), jotka palvelevat ko. alueen elinkeinotoimintaa tehokkaasti. Großbeerenin logistiikkakeskus sijaitsee Brandenburgin osavaltiossa viisi kilometriä Berliinin kaupungin...

CASE: Italian logistiikkakeskusten verkosto

taliassa on panostettu erityisen runsaasti logistiikkakeskittymien kehittämiseen osana kansallista logistiikan kilpailukyvyn kehittämistä. Itse asiassa erityisesti Pohjois-Italiassa on hyvinkin kehittynyt logistiikkakeskusten verkosto. Tehokkaan logistiikkajärjestelmän kehittyminen avaa Italialle mahdollisuuden toimia koko Välimeren alueen logistiikan solmukohtana, mutta...

Intermodaalinen verkosto

Suuri ja monipuolinenkaan logistiikkakeskus ei välttämättä pärjää yksinään. Sen on kyettävä verkottumaan ja liittämään itsensä laajempaan logistiikkakeskusten verkostoon. Eurooppalaisessa tarkastelussa tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista ymmärrystä TEN-T (Trans-European Network for Transportation) –verkostosta, ja kehityskohteena olevan logistiikkakeskuksen...

Palvelut

Palvelutarjonnan laajuus on logistiikkakeskuksen toiminnan perusta. Tämä näkökulma liittyy suurelta osin logistiikkakeskuksen perusominaisuuksiin ja asemointiin suhteessa potentiaalisiin markkina- ja hankinta-alueisiin tai logistisiin järjestelmiin ja verkostoihin. Palvelutarjonnan laajuus vaikuttaa suurelta osin logistiikkakeskuksen mahdollisuuksiin luoda lisäarvoa...

Liikeidea, sijainti ja infrastruktuuri

Logistiikkakeskuksen perustamista suunniteltaessa tulisi määrittää liikeidea, miksi se halutaan tai on tarpeellista perustaa? Eli logistiikkakeskuksen kysyntä tulee määrittää. Toisaalta tähän liittyy myös differointinäkökulma eli miten suunniteltava logistiikkakeskus eroaa muista vastaavista konsepteista, mikä siinä on...

Luokittelu

Logistiikkakeskuksessa käsitellään yksiköitävissä olevia kuljetuksia. Tässä yhteydessä ei siis analysoida niitä sinällään merkittäviäkin solmukohtia, jotka ovat esimerkiksi suurteollisuuden omia suora- tai bulkkitoimitusten terminaaleja. Tässä on keskitytty käsittelemään nimenomaan niitä keskuksia, joissa yksiköitävissä olevaa tavaraa...