Kategoria: Lah

Logistiikkakeskusten termit

Logistiikkakeskukseen liittyy erilaisia käsitteitä kuten jakelukeskus (distribution center), keskusvarasto (central warehouse), rahtiliikennekeskus (freight village), logistiikkakylä tai logistiikkapuisto (logistics park), takamaan satama (hinterland port) ja terminaali. Sopivan tarkkuuden saamiseksi suositamme näiden tarkempien termien käyttämistä silloin,...

Logistiikkakeskus

Varsinaisessa merkityksessään logistiikkakeskus on alue, joka sisältää tuotteiden kuljetusta, varastointia ja jakelua koskevia toimintoja. Logistiikkakeskus on nykyaikainen ilmiö, ja logistiikkakeskusten merkitys kuljetusjärjestelmän kehittymisessä on korostunut viimeisinä vuosikymmeninä. Yhtenäisiä logistiikkakeskusalueita on kehitetty systemaattisesti muun muassa...

Fyysinen internet

Fyysinen Internet on avoin globaali logistiikkajärjestelmä, joka perustuu fyysiseen, digitaaliseen ja operatiiviseen yhteenliittymiseen yksiköinnin, rajapintojen ja protokollien avulla. Kehittäjäverkosto käyttää itse myös slogania ”Efficient Sustainable Logistics” eli tehokasta ja kestävää logistiikkaa. Fyysinen Internet voitaisiin...

Osaavan työvoiman saatavuus

Osaavan työvoiman saatavuuden ennakoidaan olevan yksi keskeisimpiä menestymiseen ja toimintaedellytyksiin vaikuttavia tekijöitä maassamme tulevina vuosina. Väkeä eläköityy enemmän kuin uutta työvoimaa tulee markkinoille, ja erityisesti logistiikka-alan suorittavan tason vetovoima ja palkkataso eivät ole kovin...

Osaamisesta kilpailukykyä

Strategisella henkilöstöresurssien johtamisella tarkoitetaan siis johdonmukaista käytäntöjen suunnittelua, jolla yrityksen henkinen pääoma (henkilöstön tietämys, taidot ja kyvyt) saataisiin toimimaan yrityksen liiketoimintatavoitteiden mukaisesti. HR-osaston (human resources, henkilöstö) tehtävänä on siis parantaa yrityksen kilpailukykyä rekrytoimalla, motivoimalla...

Logistiikkaosaaminen ja toimintaympäristön muutos

Osaaminen on laaja kokonaisuus, jossa kaikkien tekijöiden vaikutukset eivät ole vielä varmuudella selvillä. Oheiseen kuvaan on kuitenkin tiivistetty havaintoja toimintaympäristön muutoksesta, yritysten mukautumisesta niihin sekä logistiikan ja osaamistarpeiden kehittämisestä näihin muutoksiin vastaamiseksi. Lähtökohtaisena olettamuksena...