Kategoria: Vuo

Palveluhankintaprosessin erityispiirteet

Nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että palvelut hankitaan samalla systemaattisella hankintaprosessilla, jota käytetään muutenkin tavaroiden ja raaka-aineiden hankinnassa. Muutama seikka kuitenkin korostuu palveluhankintoja tehdessä: Hankittavan palvelun luonne. Palveluhankinnoissa on ymmärrettävä palvelun luonne, sillä se vaikuttaa...

Palveluiden luokittelu

Palveluita on monenlaisia, ja tapoja luokitella on monia. Luokittelu on hyödyllinen työkalu, sillä se antaa käsityksen hankittavan palvelun luonteesta, käyttötarkoituksesta sekä mahdollisista hinnoittelumalleista. Yksi tapa on jakaa palvelut teollisiin palveluihin ja tietointensiivisiin palveluihin. Teollisten...

Ostopalvelun määrittelytapoja

On olemassa erilaisia tapoja määritellä ja hankkia ostettava palvelu. Input-ajattelu Perinteisesti palvelua voidaan hankkia input-ajattelun mukaisesti, jolloin hankitaan tyypillisesti työtunteja. Esimerkkinä insinööripalvelutoimiston kanssa sovitaan, että toimisto tekee asiakkaalle (ostajalle) suunnittelutyötä yhteensä 100 tuntia. Tässä...

Palveluhankinnat

Palvelujen hankintaan on perinteisesti kiinnitetty vähemmän huomiota kuin vaikkapa raaka- aineiden tai komponenttien (niin sanottujen suorien materiaalien) hankintaan. Viime aikoina kuitenkin yhä useammat yritykset ovat ulkoistaneet toimintojaan, kuten palkkakirjanpidon, IT- tuen, toimitilojen siivouksen tai...

Toimittajasuhteiden johtaminen

Teollisuusyrityksillä saattaa olla satoja, jopa tuhansia toimittajia. Usein näistä toimittajista kuitenkin vain varsin pieni osa on yrityksen liiketoiminnan kannalta merkittäviä. Sanotaankin, että noin 20 % prosenttia kaikista toimittajista vastaa noin 80% yrityksen spendista, eli...

Hankintasopimus

Organisaatioiden käyttämiä sopimustyyppejä ovat muun muassa kertaluonteinen sopimus, vuosi-, puite- tai projektisopimus sekä partnership. Kertaluonteinen sopimus käsittää satunnaiset hankinnat. Vuosisopimuksessa sovitaan tietyn sopimuskauden toimituksista. Vuosisopimuksia solmittaessa sovitaan hinnat, toimitustapa ja laatuasiat. Puitesopimuksiin kuuluvat kotiinkutsut,...

Tarjousten vertailu ja neuvottelu

Edellä kuvattu tarpeen määrittely sanelee toimittajan valintakriteerit. Mitä huolellisemmin se on tehty, sitä helpompaa on tarjousten vertailu. Perinteisesti katsottiin, että valintakriteerejä ovat laatu, toimitusaika ja hinta. On ilmeistä, että näin pelkistetty ajattelu soveltuu vain...

Tarjous

Tarjouksessa esitetään tarkat tuote- tai palvelutiedot ja kaupan ehdot sekä vastataan kaikkiin tarjouspyynnön kysymyksiin. Lisäksi liitteissä tuodaan esille mahdolliset esitteet, näytteet ja referenssit. Tarjouksessa luonnollisesti ilmoitetaan hinta, toimitusaika, toimituslausekkeet, maksuehto, sopimuksen voimassaoloaika ja mahdolliset...

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö (Request for Quotation, RFQ) lähetetään niille toimittajille, jotka ovat karsiutuneet edellisen vaiheen aikana, eli analysoitujen tietopyyntöjen perusteella jäljellä ovat enää vain ne kaikkein potentiaalisimmat toimittajat, joilta tarjous pyydetään. Tarjouspyynnössä voi esittää, mitkä seikat...

Tietopyyntö

Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa tarkemmin kahta asiaa: potentiaalisten toimittajien tarjoaman sopivuutta meidän tarpeisiimme ja toimittajien mielenkiintoa palvella juuri meitä. Tietopyyntö eli Request for Information (RFI) lähetetään kartoituksen perusteella valituille potentiaalisille toimittajille ja se perustuu...