Palveluiden luokittelu

Palveluita on monenlaisia, ja tapoja luokitella on monia. Luokittelu on hyödyllinen työkalu, sillä se antaa käsityksen hankittavan palvelun luonteesta, käyttötarkoituksesta sekä mahdollisista hinnoittelumalleista.

Yksi tapa on jakaa palvelut teollisiin palveluihin ja tietointensiivisiin palveluihin.

Teollisten palveluiden tavoitteena on tehostaa yrityksen toimintaa. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat terveydenhuoltopalvelut, aula- ja vahtimestaripalvelut, työvoimavuokraus ja vaikkapa matkustuspalvelut.

Tietointensiiviset palvelut puolestaan tähtäävät asiakasyrityksen tuloksen ja liikevoiton kasvattamiseen. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi liiketoiminnan konsulttipalvelut, tuotekehityspalvelut, markkinointi – ja mainospalvelut sekä koulutuspalvelut. Lisäksi on lukuisa joukko palveluita, jotka voidaan luokitella jompaankumpaan ryhmään, kuten logistiikka – ja IT- palvelut.