Puheohjaus

Vielä 1990-luvulla suuri osa liike-elämän henkilöstöstä nauroi puheohjaukselle ja piti sitä mahdottomana toteuttaa. Nykyään on toisin: suomalainen päivittäistavarakauppa kerää varastotuotteensa puheohjauksella jo yli 90-prosenttisesti, ja tukku- ja käyttötavarakaupan osuus puheohjauksen käyttäjistä nousee. Myös kampaamotuotteita, sähkötarvikkeita, auton varaosia, vaatteita ja lääkkeitä kerätään yhä useammin puheohjauksella. Puheohjaus perustuu varaston käytävä- ja hyllypaikkanumerointiin. Puheohjauksen ansioita ovat:

  • keräilytarkkuuden merkittävä parantuminen
  • keräilyprosessin nopeutuminen
  • ergonomian ja työturvallisuuden lisääntyminen (kädet vapaina, kuulokkeet) ja
  • kilpailukyvyn paraneminen

Puheohjauksen avulla yksi keräilijä pystyy samanaikaisesti keräämään monia eri tilauksia, mikä vähentää liikkumista eri varastopaikkojen välillä. Puheohjaus vapauttaa keräilijöiden kädet ja silmät keräilyyn liittyvien tehtävien hoitamiseen. Myös työn laatu ja tuottavuus paranevat, kun muun muassa virheet ja reklamaatiot vähenevät. Varaston sisäiset toiminnot tehostuvat, kun turhalta selvittely- ja etsintätyöltä vältytään. Lisäksi työergonomiset olosuhteet ovat yleensä aiempaa paremmat.

Puheohjaus on hyvä valinta erityisesti silloin, kun yritys korostaa tarkkuuden ja joustavuuden merkitystä tavara- ja tietovirtojen hallinnassa. Reaaliaikaisen tiedon ansiosta ostot voidaan kohdistaa tarkemmin eikä ylimääräisiä varmuusvarastoja tarvita, kun varastotilanne on koko ajan tiedossa. Ostopäätökset ja varastonhallinta perustuvat entistä tarkempaan tietoon, mikä helpottaa muun muassa oston ja taloushallinnon tehtäviä. Näin ollen varastoon sitoutuu aiempaa vähemmän pääomaa.

Monissa yrityksissä siirtymistä sähköisiin varaston ohjausratkaisuihin pidetään pienen volyymin vuoksi haasteellisena. Liikevaihdolla tai nimikemäärällä ei kuitenkaan ole merkitystä, vaan keräilymäärä ratkaisee. Jos toiminta on monimuotoista, käsipääte voi kuitenkin olla puheohjausta parempi ratkaisu. Olennaisen tärkeää on, että puheohjaus synkronoidaan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään.