RFID

RFID (Radio Frequency Identification) on verraten uusi varastonhallinnan työkalu, vaikka ensimmäiset sovellukset tehtiin vuosikymmeniä sitten. Järjestelmä koostuu tuotteeseen liitettävästä sirusta, lukijasta ja tietokoneesta. RFID:n hyötyjä ovat:

  • Keräilytarkkuuden paraneminen
  • Reaaliaikaisuus
  • Mahdollisuus tallentaa enemmän tietoa kuin viivakoodissa
  • Mahdollisuus tuotteen elinkaaren seurantaan (raaka-aineista valmistukseen ja jalostukseen)
  • Tunnistaminen ilman näköyhteyttä
  • Hyvä lukuvarmuus
  • Viivakoodia laajemmat käyttömahdollisuudet
  • Hyvä kulutuskestävyys pölyisissä varasto-olosuhteissa
  • Tietoturvaominaisuudet

Esimerkiksi sekalavan tunnistaminen tavaran vastaanotossa voi lyhentyä 30 sekunnista kolmeen sekuntiin RFID:n ansiosta. RFID vähentää merkittävästi manuaalisen varastotyön tarvetta ja niin muodoin samalla henkilöstökuluja. RFID:n avulla toimittaja ja ostaja voivat helposti vaihtaa tietoja keskenään. RFIDin käyttö on viime vuosina yleistynyt teollisuuden suuryrityksissä. Suomen johtavat RFID-teknologiayritykset ovat perustaneet yhdistyksen, jonka tarkoituksena on edistää klusterikehitys-, tiedonkeruu-, tiedotus- ja kehityshanketoimintaa.

RFID myös vähentää virheiden määrää, ja esimerkiksi lentoyhtiöiden on arvioitu voivan säästää satoja miljoonia dollareita vuodessa, kun matkatavaroita häviäisi vähemmän RFID:n käytön ansiosta. Lääketeollisuudessa RFID-järjestelmällä on hyötyä erityisesti turvallisuussyistä ja esimerkiksi ruuantuottajat voivat asentaa eläimiinsä sirun, joka kertoo tietoa eläimestä.

RFID on hintavampi kuin esimerkiksi viivakoodijärjestelmät ja se on osaltaan hidastanut RFID:n käyttöönottoa. RFID:hen liittyy myös turvallisuusuhka, jos esimerkiksi kilpailija pääsee lukemaan ja hyödyntämään sirutietoja. Järjestelmän käyttö edellyttää siis luotettavaa suojausta.

Lisätietoja ja asiantuntemusta RFID:stä voi halutessaan tiedustella esimerkiksi RFID Lab Finland ry:stä [http//:www.rfidlab.fi]. Se on puolueeton ja voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää suomalaisen tunnistusteknologia- alan liiketoimintaedellytyksiä tarjoamalla tietoa RFID-teknologian mahdollisuuksista, verkottamalla alan toimijoita keskenään ja käynnistämällä uusia hankkeita.