Viivakooditekniikka

Viivakooditekniikka on apuväline tietojen tehokkaaseen tallennukseen ja kappaleiden yksilölliseen tunnistamiseen. Viivakooditekniikassa on globaalisti standardoitu teknologia. Viivakoodit ovat optisesti tunnistettavia merkkijonoja, joissa on tietoa tuotteesta. Viivakoodeilla saavutettavat tärkeimmät edut ovat tallennettujen tietojen oikeellisuus, tiedonsyötön nopeus, luennan helppous ja teknologian halpuus.

Tietojen syöttö viivakoodin avulla on erittäin helppoa. Ne luetaan esimerkiksi käsilukijalla lastia luovutettaessa, jolloin tieto siirtyy automaattisesti varastonhallintajärjestelmään. Käytännössä varastonhallinnan sovellus toimii esimerkiksi niin, että työntekijä saa käsipäätteelle keräyslistat tai tilaukset.

Työntekijä selaa tilauksia käsipäätteen näytöllä, ja laite ilmoittaa, mitä seuraavaksi on kerättävä. Työntekijä kuittaa työn suoritetuksi viivakoodilla tai näppäimistöllä. Mahdollisimman monet toiminnot suoritetaan viivakoodien avulla, jotta virheet vähenevät.

Työntekijän syöttämät tiedot siirtyvät välittömästi toiminnanohjausjärjestelmään.

GS1-128-viivakoodi
Kuva 1. GS1-128-viivakoodia käytetään erityisesti logistisissa yksiköissä.

Rahtikirjanumeroiden yhteydessä on veloituksetta käytettävissä Code39- viivakoodi (kuvio 2). Suomen kotimaan liikenteessä yksilöllinen rahtikirjanumero varmistaa, ettei kahta samalla numerolla liikkuvaa lähetystä ole liikenteessä. Myös vaihtoehtoiset viivakooditulosteet ovat käytettävissä rahtikirjoissa. Yksilöllistä rahtikirjanumerojäjestelmää ylläpitää Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry internetsivustolla.

Code39-viivakoodi
Kuva 2. Code39-viivakoodi