Kategoria: Wer

Konossementti (Bill of Lading)

Konossementti on merikuljetuksiin liittyvä asiakirja. Konossementillä on pitkät perinteet. Jo vuoden 1667 merilaissa oli säännöksiä konossementista. Merimatkoilla tarvittiin paperia, joka symbolisoi tavaraa. Tavara voitiin myydä vaikkapa kuljetuksen aikana myymällä konossementti (vastaanottajan vaihtomahdollisuus). Kuljetussopimuksen osapuolet...

Asete / vekseli, valtakirja, saapumisilmoitus, huolintaohje / laivausohje

Asete / vekseli Vekseli on määrämuotoinen sitoumus, jossa vekseliosallisten maksuvelvollisuus on tavallista ankarampi. Käytännössä vekselit ryhmitellään seuraavasti: asetetut vekselit eli asetteet omat vekselit Eri maiden vekselit poikkeavat toisistaan. Suomen vekselilain mukaan on vekselisitoumuksen muotoon...

INF-todistukset

Tullilaitoksen INF-todistukset ovat erilaisiin menettelyihin tarkoitettuja apulomakkeita, joita tosin näkee aika harvoin käytettävän: INF 3: Palautustavaran tiedotuslehti INF 4: Hankkijan ilmoituksen tietojen tarkistuslomake INF 6: Väliaikaisen maahantuonnin tiedotuslehti INF 7: Sisäisen jalostuksen tiedotuslehti INF...

Alkuperätodistus

Mikäli halutaan päästä osallisiksi kauppasopimuksessa sovituista tullinalennuksista, vaaditaan useissa maissa esitettäväksi alkuperätodistus, josta ilmenee tavaran alkuperämaa. Usein alkuperätodistuksen antaminen on uskottu myyjämaan kauppakamarille ja vapaakauppasopimusten alkuperätodistusten ja -selvitysten osalta myyjämaan tulliviranomaisille tai muille erikseen...

Kauppalasku

Kaupallisista lähetyksistä laadittavan kauppalaskun tulee sisältää kauppasopimuksen pääkohtien lisäksi erinäisiä tietoja tavaran ostajalle, tulliviranomaisille, huolitsijalle, kuljetusliikkeelle ja mahdollisesti myyjän edustajalle, agentille. Tiedot on ilmoitettava kauppalaskussa mahdollisimman tarkasti, koska ne ovat perusteena useille muille vientikaupassa...

Business Finland

Business Finland on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka aikaisemmin toimi osana Suomen Ulkomaankauppaliittoa. Sen tarkoituksena on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä samalla siihen liittyviä uhkatekijöitä vähentäen. Hanketietopalvelut Innovaatiopalvelut Konsultointipalvelut Maaprofiilit Markkina-aluepalvelut Neuvontapalvelut Näyttelyt Seminaarit Suomessa Julkaisutoiminta...

Ulkomaankaupan asiakirjoja

Ulkomaankauppaan liittyy runsas määrä erilaisia dokumentteja kuten esimerkiksi sopimuksia, rahtikirjoja, todistuksia ja valtakirjoja.

Vinkkejä maahantuontia aloitteleville

Ennen maahantuonnin aloittamista kannattaa miettiä seuraavia seikkoja: FOB-toimitusehdossa on hyvä aina pyytää kuljetusliikkeeltä tarjous rahdista ja kotimaan kuluista. Samalla saat ohjeita siitä, mitä papereita tarvitset ja minne pyydät lähettäjän olemaan yhteydessä. Näin pysyt myös...

Ulkokaupan sähköiset ilmoitukset

Sähköinen TIR-carnet Sitovan paperisen TIR-carnet-vihkosen lisäksi annetaan Suomesta 1.1.2009 alkaen TIR-carnet- tiedot myös sähköisessä muodossa Suomen tullille, joka puolestaan välittää ko. tiedostot mm. Venäjän tulliviranomaisille Venäjälle tai Venäjän kautta kuljetettaessa. Käytettävissä ovat huolitsijoiden NCTS-passitusjärjestelmien...

Viennin ja tuonnin rajoitukset, erityisehdot ja vastaavat

Banaanien punnitus Tuoreet banaanit tulee punnita tulliviranomaisten toimesta. Hakemuksesta tullipiiri voi myöntää säännölliselle banaanintuojalle valtuutetun punnitsijan aseman omatoimisesti suoritetun punnituksen suorittamiseen säännöllisesti vaaitetuin laittein ja koulutetun henkilökunnan toimesta. Cites-sopimus Uhanalaisten eläinten ja kasvien ja...